2018-10-11

Penningtvätt: Efterlängtad checklista finns nu tillgänglig

FAR har nu uppdaterat sin handledning om kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Handledningen har stämts av med Revisorsinspektionen och uppfyller kraven enligt länsstyrelsernas föreskrifter.

Du hittar checklistan under Guider och Mallar.