2018-11-12

Ändringar i FAR:s rekommendationer och uttalanden

Policygruppen för revision beslutade 26 september om vissa ändringar i rekommendationer och uttalanden enligt nedanstående sammanställning.

Ändrade RevR och RevU med tillhörande exempel finns tillgängliga på FAR Online. Ikraftträdande för respektive RevR och RevU framgår av separata protokoll till vilka även de ändrade rekommendationerna och uttalandena finns tillgängliga i wordformat med ändringarna i detalj. De ändringsmarkerade word-filerna kommer att finnas i FAR Online från och med onsdag 14 november.

Vad gäller ändringar i exempel över revisionsberättelser bör särskilt noteras att ordet ”fel” har bytts ut till ”misstag”.

Ändringarna i revisionsberättelser träder i kraft för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Väsentliga ändringar i respektive RevR och RevU kommenteras här.

RevR 209 i FAR Online >
RevR 705 i FAR Online >