2018-06-14
Nyheter

Vattenfall vinner FAR:s pris – Bästa redovisning av hållbarhet

I en tuff konkurrens med nästan 90 företag med en granskad hållbarhetsredovisning tar Vattenfall hem priset för Bästa redovisning av hållbarhet 2017.

Med priset Bästa redovisning av hållbarhet vill FAR belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

– Det känns hedrande och kul att få ett erkännande för allt det arbete vi lagt ned. Vattenfall är mitt i en omställning både av oss själva och av vår omvärld för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Hållbarhetsredovisningen är naturligtvis ett viktigt sätt för oss att öppet visa för omvärlden vad vi gör och var vi befinner oss på resan, säger Annika Ramsköld, Vattenfall.

Juryns motivering:
”I årets års- och hållbarhetsredovisning presenterar Vattenfall sin verksamhet både transparent och balanserat. Vattenfall lyckas väl med att förmedla sin vision och integrering av hållbarhetsfrågor i verksamheten, varvid även framtida möjligheter och utmaningar i verksamheten analyseras. Ett område i fokus är risker kopplade till mänskliga rättigheter i värdekedjan, vilket Vattenfall framgångsrikt belyser. ”

– Vi har sett många goda exempel bland företagen vi granskat, bland annat när det gäller styrelsens ansvar, väsentligheter och involvering av intressenter och transparens samt användarvänlighet. Temat var årsredovisningslagen och många förstagångsrapportörer har haft hög kvalitet på sina årsredovisningsdokument, säger Torbjörn Westman, KPMG och ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.

– På FAR såg vi tidigt att hållbarhet har kommit för att stanna. Det är därför en förmån att få premiera företag som tar hållbarhet på allvar. Visionen är att hållbarhet ska integreras så starkt i företagens verksamhet och rapportering att priset inte längre behövs, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

Juryn består av medlemmarna i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet:
Andreas Drugge, Deloitte, Annika Nygren, Grant Thornton, Charlotte Söderlund, EY, Fredrik Ljungdahl, PwC, Eric Lindholm, PwC, Marie Carlsson Kemppinen, EY och Torbjörn Westman, KPMG.

Alla svenska företag oavsett storlek, bransch eller ägarförhållande som har granskade hållbarhetsredovisningar har utvärderats av juryn. Redovisningen med mest poäng erhåller priset Bästa redovisning av hållbarhet. I år har juryn utvärderat cirka 90 hållbarhetsredovisningar mot nio olika kriterier som uppfattas som avgörande för bra hållbarhetsredovisning.

Årets tema: Anpassning till ÅRL
Nio kriterier hållbarhetsinformationen för 2017 utvärderats utifrån är:

  • Styrelsens ansvar
  • Väsentlighet och involvering av intressenter
  • Mål och strategier
  • Risker och möjligheter
  • Balans, transparens och användarvänlighet
  • Tillämpning av riktlinjer och redovisningsprinciper
  • Värdeskapande, integrering och innovation
  • Värdekedjan
  • Anpassning till årsredovisningslagen

Om priset:
FAR har delat ut priset sedan 2003. Genom åren har priset utvecklats och priskategorierna ändrats samtidigt som kriterierna för juryns bedömning har vässats. Syftet har hela tiden varit att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.