2018-07-04

Vad händer när alla pekar på andra?

Två timmar innan Sverige gick in och vann VM-kvartsfinalen mot Schweiz, startade FAR sitt första seminarium i Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby i Almedalen. Och vilket seminarium det blev. Precis som det svenska fotbollslandslaget levererade panelen på högsta nivå.

Uppställningen på scenen var: Lars Trägårdh, professor med inriktning på civilsamhällets betydelse, Alice Teodorescu, politisk redaktör på GP, Thomas Idergard, jesuitpräst i katolska kyrkan, Lotta Gröning, journalist, debattör och historiker och Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Det är populärt att tala om Sveriges utmaningar. Men i stället för att fokusera på det egna ansvaret och visa på lösningar är det alltför vanligt att tomhänt skylla på andra. Tyvärr är ”nån-annanismen” alltför vanlig. Vad gör vi åt detta? Dessa var några av de frågor panelen hade att diskutera.

"Politiker vill inte ta sitt ansvar"

Den första fråga moderator Thabo Motsieloa ställde till panelen var om det har blivit svårare att hålla politiker ansvariga för sina beslut:

– Jag tycker att det blir allt mer uppenbart att politiker inte vill ta sitt ansvar. Det kan ha att göra med att om det finns ett ansvar så finns det också en skuld, sa Alice Teodorescu.

Det talas ofta om den förtroendekris som finns i Sverige för myndigheter och politiker. En förtroendekris som Lars Trägårdh ifrågasatte.

– Det finns inga vetenskapliga belägg som ger stöd för att det faktiskt finns en förtroendekris i Sverige. Tvärtom har svenskarna fortfarande stor tilltro till myndigheter. Däremot finns det ett nytt ledarskapsideal i Sverige som inte har funnits tidigare, där ledarskapet är tydligare knutet till karriärism. Det borde vi verkligen diskutera oftare, sa han.

Intolerant samtalsklimat i Sverige

Diskussions- och debattklimatet i Sverige var något panelen återkom till. Tomas Idergard som bott många år utomlands pekade på att vi har ett intolerant samtalsklimat.

– Det är svårt att diskutera känsliga ämnen i Sverige på ett bra sätt. Här är det viktigt att ha ”rätt” åsikt. Dessutom byts detta ”rätt” ut väldigt fort. Det kan bytas ut från en vecka till en annan. I Tyskland är det inga problem att diskutera exempelvis abortfrågan på ett konstruktivt sätt. Det finns väldigt mycket kränkthet och rädsla i svensk debatt.

Lotta Gröning höll med:

– Vi kan fortfarande inte diskutera invandringen i Sverige utan att bli beskyllda för att vara rasister. Det är bara ok att säga något i debatten så länge det man säger är ”rätt”. Och det som händer då är att partier som Sverigedemokraterna fortsätter att växa.

Viktigt att lyssna på varandra

Enligt Dan Brännström handlar det mycket om att inte bara prata, utan även att lyssna:

– Vi måste bli bättre på att lyssna på varandra. Och vi måste bli bättre på att ta ett större ansvar, det gäller inte minst revisorerna som har en viktig roll att fylla i samhällsbygget.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se