2018-02-06

Upplys om det som verkligen räknas

FAR:s hållbarhetsgrupp har översatt Accountancy Europes dokument Disclose what truly matters till svenska – Upplys om det som verkligen räknas.

Dokumentet syftar till att ge praktisk vägledning för europeiska företag som ska redovisa miljöfrågor, sociala frågor - och bolagsstyrningsfrågor (ESG-frågor) och baseras på ett antal upplysningsmodeller för ett fiktivt företag.

EU-direktivet om icke-finansiell och mångfaldsinformation implementerades i svensk lagstiftning 2016, med tillämpning första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2016. Direktivet syftar till att främja en konsekvent rapportering av ESG-frågor i Europa.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se