2018-12-21

Ny organisation gör FAR tydligare och starkare

Karin Apelman, som i somras utsågs till ny generalsekreterare, kraftsamlar organisationen på FAR. Efter en omorganisation inom FAR är Karin Apelman förutom generalsekreterare i föreningen också vd i FAR AB.

FAR är med över 5 000 medlemmar branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR:s mission är att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle.

– Med den nya organisationen kommer vi att arbeta ännu tydligare med att utveckla god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt driva opinionsbildning i för branschen viktiga frågor, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd.

I FAR:s ledningsgrupp ingår Karin Apelman, generalsekreterare och vd, Annelie Dahlqvist, vice vd med ansvar för verksamhetsområde Medlem, Robert Wennberg, chef för verksamhetsområde Kompetens, Helena Tjärnström, stabschef, Annica Gerentz, t f chef för verksamhetsområde PR, Opinionsbildning och Marknad samt chefsjurist Helene Agélii som vid årsskiftet blir generalsekreterare i den nordiska revisorsorganisationen, NRF. Helene Agélii efterträds av Maria Lantz, som tillträder som chefsjurist den 11 mars 2019.

För frågor, kontakta:
Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR
tel.076 770 8709

Annica Gerentz, t f PR och opinionsbildning FAR
tel. 076 789 54 01