2018-12-09

Grattis ARK till 10 år

Året var 2008 när FAR öppnade upp för auktoriserade redovis­ningskonsulter som medlemskategori. Lagom till tioårsdagen söker vi rätt på ursprungsmedlemmarna Maria Giannourakis och Anders Hell för att prata yrkesstolthet, status, prissättning och framtid.

Från att hantera fakturaunderlag på gammalt sol­kigt papper till att analyse­ra siffror, ta emot digitala kvitton och agera rådgiva­re. På bara tio år har den auktoriserade redovis­ningskonsulten gått från att vara en pappersnörd till att bli ett uppsökande socialt redovisningsproffs med säljambitioner.

FAR har träffat Maria Giannourakis, partner, delägare och ansvarig för redovisningsavdelningen på RSM i Gö­teborg och Anders Hell, kundansvarig på Aspias Borås-kontor; båda bland de första auktoriserade redo­visningskonsulterna i FAR 2008.

Läs hela artikeln på tidningenbalans.se eller hämta artikel i PDF här.

Text: Sofia Hadjipetri Glanz