2023-10-25
Karin Direkt

Möten med medlemmar en ovärderlig informationskälla

[KARIN DIREKT] Vilken är den mest aktuella frågan för medlemmarna i FAR just nu? Är det gränsvärdena för vilka företag som ska omfattas av revisionsplikt, kompetensförsörjningsfrågan eller vilken position branschen ska ta inom hållbarhet? Eller kanske någon helt annan fråga?

Svaret varierar nog en hel del beroende på vem som får frågan och gissningsvis spelar faktorer som yrkesroll, storlek på byrå och var i landet man är verksam roll. Därför är det så viktigt att vi på FAR har en levande dialog med våra medlemmar, från stora och små byråer och från alla delar av landet, så att så många röster som möjligt blir hörda.

FAR:s aktualitetsvecka och lokala dagar

I mitten av oktober deltog jag på FAR:s aktualitetsvecka på Lidingö och FAR:s lokala dagar i Ängelholm. Det gav mig en fantastisk möjlighet att fånga upp flera av de frågor som engagerar våra medlemmar just nu och vilka förväntningar som finns på FAR när det gäller att agera och driva utvecklingen framåt.

Digitalisering var en fråga som engagerade många, både på aktualitetsveckan och de lokala dagarna. Hur kommer branschen att påverkas av AI och ChatGPT? Och vad kan FAR göra för att stötta medlemmarna och branschen? Jag fick också frågor om FAR:s påverkansarbete, som vilka frågor FAR driver just nu och hur det går till. En stor del av påverkansarbetet berör ny lagstiftning, både nationellt och på EU-nivå, och mitt budskap är att det är viktigt att komma in i ett tidigt skede. Att svara på remisser är givetvis också en viktig del av FAR:s påverkansarbete. Då går vi även in och kommenterar förslagen på detaljnivå i många fall.

Skellefteå blir nästa destination

Besöka medlemsbyråer är ett annat sätt för mig att träffa medlemmar och prata om aktuella branschfrågor. Näst på tur står Skellefteå där jag och några kollegor från FAR kommer att besöka fem olika medlemsbyråer. På FAR:s lokala dagar i Ängelholm blev jag inbjuden av två byråer i södra Sverige att komma och besöka dem, något jag ser mycket fram emot.

Är du och din byrå också intresserad av att träffa mig och prata om aktuella branschfrågor och vilka förväntningar ni har på FAR? Hör gärna av dig så bokar vi in ett möte!

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier