2023-03-10
Karin Direkt

Vi behöver fler ”pipelines in i branschen”

[KARIN DIREKT] Branschens attraktionskraft och hållbarhet är prioriterade områden för vår bransch, både i Sverige och globalt. På IFAC:s Chief Executives’ Forum förra veckan var det därför stort fokus på just dessa frågor.

Hur får vi fler att söka sig till branschen och stanna kvar? Hur blir vi den möjliggörare för ”sustainable transition” som vi vill vara?

Som jag skrev i Karin Direkt i februari, så är det något speciellt med fysiska möten. Diskussionerna blir spänstigare och idéerna som föds och som kan leda till något större längre fram blir fler och bättre. I förra veckan hade jag förmånen att återigen delta i ett fysiskt möte och diskutera branschens utmaningar och möjligheter. Den här gången var det IFAC:s Chief Executives’ Forum i New York, med ledare för FAR:s systerorganisationer från alla delar av världen.

På den välfyllda agendan var det två områden som hade särskilt stort fokus – hållbarhet och branschens attraktionskraft. Kanske tänker du nu precis som jag, att det är precis de frågorna som vi i Sverige har högst på agendan? I FAR:s senaste framtidsstudie identifieras just hållbarhet och kompetensförsörjningen som två av de områden som kommer att ha störst inverkan på branschen de kommande åren. I diskussionerna på mötet i New York blev det återigen så tydligt att vi verkar i en global bransch. Att det är samma frågor som är top of mind oavsett om du är verksam i Sydafrika, USA eller Sverige.

Vi har skapat barriärer för revisorsyrket

När det gäller diskussionerna om branschens attraktionskraft minns jag särskilt min kollega från Australien som sa ungefär så här när det gäller revisorer: Vi har historiskt satt upp barriärer för att komma in i revisorsyrket. Nu vill vi ha in fler och dessutom få dem att stanna kvar i yrket. Då måste vi nog tänka om och göra på ett annat sätt. Tankeväckande! Och högaktuellt även för oss i Sverige.

Vi pratade en hel del om hur vi ska få fler att söka sig till branschen och att få dem att stanna kvar. Ett nytt begrepp för mig var ”pipelines in i branschen”.  Det handlar om hur vi kan identifiera nya vägar för att få fler att hitta till vår bransch. Vi diskuterade bland annat hur vi kan göra det enklare att komma in i branschens yrken i olika stadier i livet och att återvända efter att ha haft andra jobb. Situationen är mest akut när det gäller revisorer, men konkurrensen finns även när det gäller andra kompetenser. Den stora frågan är alltså, kan vi göra på ett annat sätt och skapa fler pipelines in i branschen?

Och den frågan leder in på det andra området – hållbarhet. Kan vi arbeta annorlunda även i denna fråga? Hållbarhet är ett attraktivt och växande område. Men det är också hård konkurrens om talangerna. Frågan för oss som bransch är hur vi ska få dem att söka sig till revisions- och rådgivningsbranschen. För om vi ska vara den möjliggörare för ”sustainable transition” som vi vill vara behöver vi fler i branschen som kan arbeta med hållbarhetsfrågorna. Knappast en enkel fråga som blir löst över en natt, men viktig för branschens framtid.

Utmaningar innebär också möjligheter

Efter tre intensiva dagar i New York satte jag mig på planet hem fulltankad med idéer, inspiration och energi. Vi har helt klart en hel del utmaningar framför oss. Men med utmaningar följer också möjligheter. Och med den solida grund vi som bransch har när det gäller att skapa nytta för näringsliv och samhälle, så är jag säker på att vi kommer att lyckas locka framtidens talanger och ta en ledande position inom hållbarhet.

Karin Apelman,
Generalsekreterare och VD FAR

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier