2023-05-15
Karin Direkt

Kontakter i Bryssel en nyckel till framtiden

[KARIN DIREKT] Påverkansarbete är en prioriterad del av FAR:s verksamhet och för att kunna påverka själva utformningen av exempelvis förslag till nya lagar, regelverk och standarder är det viktigt att ha ett brett kontaktnät i och nära de forum där besluten fattas.

För ett par veckor sedan var jag i Bryssel tillsammans med FAR:s ordförande Hans Warén och Johan Rippe, som är ordförande i FAR:s strategigrupp Revision. Syftet med vår resa var att knyta nya kontakter, både inom politiken och i organisationer som har insyn och inflytande i beslutsprocesserna i EU. För det är ju i Bryssel som en stor del av de beslut som påverkar branschens framtid fattas.

FAR vill vara med tidigt i processen

Påverkansarbete är en prioriterad del av FAR:s verksamhet och det gäller att vara med tidigt i processen, långt innan det finns ett konkret förslag. För när det väl landar en remiss hos oss på FAR är det ofta för sent att påverka riktningen i någon större utsträckning. Att svara på remisser är givetvis också en viktig del av FAR:s påverkansarbete, men då handlar det mer om att avstyrka eller tillstyrka och uppmärksamma eventuella brister och oönskade effekter av ett förslag.

Eftersom FAR vill vara med och påverka själva utformningen av förslagen är det viktigt att vi har ett brett kontaktnät med personer som kan föra vidare våra inspel och perspektiv till de forum där besluten fattas.

Många nya kontakter

Under våra två dagar i Bryssel träffade vi bland annat Jessica Polfjärd (M) som är ledamot av EU-parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON). Under den gångna mandatperioden har hon bland annat arbetat med lagstiftning som rör branschen, särskilt CSRD. ​

Vi träffade också Per Stånge som är politisk rådgivare i EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Han är mycket kunnig inom EU-frågor som rör miljö, ekonomi och handel och jobbade bland annat med CSRD när frågan behandlades i parlamentet.

EU-rätt i praktiken

Under en frukost med Andreas Johansson, partner på Mannheimer & Swartling i Bryssel, fick vi en genomgång av hur EU-rätt fungerar i praktiken och vilka utmaningar som kan uppstå för bolag när direktiv som CSRD ska implementeras. Han informerade också om annan kommande EU-lagstiftning som är relevant för FAR:s medlemmar.

Vi träffade också Sven Gentner som är chef för EU-kommissionens enhet för företagsrapportering, revision och kreditvärderingsinstitut. Med honom diskuterade vi pågående lagförslag och fick en genomgång av kommissionens arbete för att uppnå bättre och enhetlig europeisk lagstiftning för redovisning och revision. Han berättade också om kommissionens arbete för att harmonisera europeiska och internationella rapporteringsstandarder.

Fylld av inspiration och energi lämnade jag Bryssel

Det var ett minst sagt fullspäckat schema i två dagar och detta är endast ett axplock av alla de intressanta och kunniga personer vi träffade. Fylld av inspiration och energi lämnade jag Bryssel för den här gången och jag hoppas att det inte dröjer särskilt länge till nästa gång.

De kontakter som vi har knutit är ovärderliga. Via dem kan våra idéer och perspektiv leta sig in i de rum där besluten i viktiga frågor för FAR och branschen fattas. Kontakterna i Bryssel blir som en nyckel till framtiden!

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier