2023-06-22
Karin Direkt

Därför är internationella kontaktytor så viktiga

[KARIN DIREKT] Nyligen deltog jag i ett möte med Accountancy Europes Members’ Assembly i Bryssel, där ledarna för alla medlemsorganisationerna ingår. De frågor som var i fokus var hållbarhet och branschens attraktionskraft. Alltså samma frågor som är top of mind för FAR och FAR:s medlemsföretag.

Det är slående hur lika situationen är världen över. Det finns givetvis skillnader men i det stora hela är det samma problem och utmaningar vi brottas med. Just därför är de internationella kontaktytorna så värdefulla. Där kan vi mötas och diskutera viktiga frågor, men också dela med oss av kunskap och erfarenheter för att komma vidare och hitta lösningar.

AI – en game changer?

På mötet i Bryssel tog jag upp att vi även bör fördjupa oss i digitaliseringsfrågorna där AI naturligt ingår. Det råder ingen tvekan om att AI kommer att påverka revisions- och rådgivningsbranschen, frågan är hur och i vilken utsträckning det kommer att ske. För bara ett år sedan var det inte många som kände till vad en chat-GPT är för något. Nu är det ett begrepp som diskuteras dagligen i alla möjliga olika sammanhang.

Blir detta möjligen en game changer för revisions- och rådgivningsbranschen? Utvecklingen sker snabbt och under hösten kommer FAR att intensifiera arbetet med frågor som rör digitalisering och AI.

Hur jobbar andra organisationer?

Jag har tidigare berättat om vårt projekt ”branschens attraktionskraft” som i korthet går ut på att få fler att söka sig till branschen och att stanna kvar. Projektet drivs av FAR men involverar medlemmar från alla yrkeskategorier, stora som små byråer och HR-ansvariga på de större byråerna.

Flera av våra systerorganisationer inom Accountancy Europe jobbar med liknande projekt och genom vårt internationella engagemang kan vi enkelt dela med oss av de idéer och förslag som föds inom projektet. I gengäld kan vi få veta hur andra organisationer jobbar med frågan.

FAR i Almedalen

Inom kort drar årets Almedalsvecka i gång. I år är det jag och FAR:s skatteansvarige Hans Peter Larsson som är på plats. Bland annat kommer vi att arrangera ett runda bords-samtal med representanter från näringslivet, politiken och branschen på temat ”Hållbara bolag – så mycket mer än bara klimatmål”. En fråga som kommer att tas upp är hur företagen förbereder sig inför implementeringen av CSRD. Även utmaningar och möjligheter med att integrera hållbarhetsinformation och finansiell information samt hur vi kan säkerställa att den hållbarhetsinformation som redovisas är både korrekt och relevant finns på agendan.

Välkommen till oss för att diskutera aktuella branschfrågor!

Jag kommer att ägna en hel del av min tid i Almedalen åt att besöka de medlemsbyråer som är på plats och lyssna på deras seminarier och diskutera aktuella branschfrågor. Är du också på plats i Almedalen i år? I så fall är du varmt välkommen att träffa mig och Hans Peter för att under avslappnade former diskutera allt från redovisning och granskning av hållbarhetsinformation till nya regler för beskattning av utsläpp för att uppnå klimatmålen och andra aktuella skattefrågor. Torsdagen den 29 juni klockan 12.00-13.30 hittar du oss på Strandgatan 27, mitt emot Strand Hotel. Vi bjuder på enklare lunch. Hoppas att vi ses!

Ta vara på sommaren

Midsommarafton närmar sig och semestern lurar bakom hörnet. Jag passar på att önska dig en riktigt skön sommar med tid för vänner och familj, men också möjlighet till reflektion och avkoppling.

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier