2022-11-25
Karin Direkt

Vår bransch är en av de mest globala i världen – reflektioner från världskongressen

[KARIN DIREKT] När närmare 10 000 delegater från drygt hundra länder samlas i ett och samma rum, med en gemensam vilja att åstadkomma förändring, då skapas en särskild kraft. Det var precis vad som hände på World Congress of Accountants, WCOA, som hölls i Mumbai i Indien den 18-21 november i år och där FAR deltog.

Världskongressen arrangeras vart fjärde år och årets kongress var den 21a i ordningen. Den första genomfördes redan 1904, alltså närmare tjugo år innan FAR bildades.

Hållbarhetsfrågan har intensifierats

För mig var det den andra världskongressen – min första hölls i Sydney 2018, några månader efter att jag hade tillträtt som generalsekreterare och VD för FAR. Då, liksom nu, stod hållbarhet på agendan. Hållbarhetsarbetet har intensifierats ytterligare under de fyra år som gått och var i år temat för flera av talarna.

Jag tror på personliga möten

Årets världskongress var den första att genomföras i hybridform och omkring 3 000 delegater tog del av programmet på distans. Jag är glad att vi från FAR valde att delta på plats, precis som representanterna från våra nordiska systerorganisationer. Att mötas fysiskt och diskutera gemensamma utmaningar med kollegor från andra delar av världen är mäktigt. Även om digitala möten också kan vara givande tror jag verkligen på det personliga mötet. För det är ju trots allt i konferensrummet och vid kaffemaskinen som de spontana samtalen uppstår och många av de bästa idéerna föds, precis som på vilken arbetsplats som helst.

En global bransch

Som en av talarna konstaterade, vår bransch är en av de mest globala i världen. Vi ser till att informationen blir rätt och att den går att lita på. Nu ökar fokus på hållbarhetsrelaterade uppgifter, något som skapar trygghet för investerare och andra intressenter och bidrar till ett hållbart näringsliv och samhälle. Tack vare att branschen är en viktig del i det finansiella ekosystemet är vi med och driver den hållbara tillväxten framåt.

Under världskongressen upplevde jag också att det fanns ett starkt stöd för en global rapporteringsstandard och en global granskningsstandard som inkluderar hållbarhetsinformationen, vilket sammantaget ger en känsla av att allt är möjligt. Den känslan tar jag med mig efter de fyra dagarna på världskongressen i Indien.

Branschen ska bidra till omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle

I FAR:s senaste framtidsstudie identifieras hållbarhet som ett av de områden som kommer att påverka och forma revisions- och rådgivningsbranschen mest de kommande åren. Mina intryck från världskongressen stärker den uppfattningen. Och vi ska vara med och påverka utvecklingen, för som bransch har vi stora möjligheter att bidra till omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle. Kompetensen och viljan finns, och det är ett intensivt arbete som planeras och sker, såväl i vårt expertnätverk som när det gäller påverkansarbete och positionering.