2022-03-21
Karin Direkt

Mina tankar finns nu hos alla de människor som drabbas av kriget

[KARIN DIREKT] Det är med stor sorg jag tar del av det som nu sker i Ukraina. Mina tankar går i första hand till alla de människor som är direkt drabbade av krigets fasor. Det är fruktansvärt. Något ingen människa borde behöva genomlida.

Världssamfundet har reagerat starkt, med långtgående sanktioner mot Ryssland, ryska företag och ryska medborgare. Bland annat har USA, EU-länderna och Storbritannien fattat beslut om att stoppa eller kraftigt minska olje- och gasleveranser från Ryssland. Många internationella företag har dessutom pausat eller upphört med sin verksamhet i landet. Och i förra veckan beslutade EU om ytterligare ett paket med ekonomiska och individuella sanktioner.

Påverkan på revision och redovisning

Företagen i revisions- och rådgivningsbranschen påverkas av det som nu sker. Revisions- och rådgivningsföretag med kunder med kopplingar till ryska företag eller medborgare ställs inför frågeställningar och problem som de behöver förhålla sig till. De sanktioner som har införts av EU måste alla företag förstå och följa, men reglerna kring sanktioner kan vara svåra att förstå och tolka.

FAR:s medlemsrådgivning får allt fler frågor med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Många redovisningskonsulter och revisorer är nu mitt inne i arbetet med boksluten för bolag med bokslut sista december och en relevant fråga är naturligtvis hur händelserna i Ukraina påverkar boksluten. Riskbedömning är ett annat viktigt område. Som revisor och rådgivare gäller det att fundera över hur företagen påverkas, exempelvis när det gäller värdering av tillgångar och möjligheten att sälja företagets varor och tjänster.

Löpande information på far.se

På far.se publicerar vi löpande relevanta nyheter med anledning av kriget i Ukraina, bland annat fångar vi upp frågor som kommer till FAR:s medlemsrådgivning. Vid behov kommer vi också att ta fram vägledningar. Jag hoppas att du vet att du som medlem alltid är välkommen att kontakta FAR:s medlemsrådgivning om du behöver någon att bolla en knepig fråga med.

Accountancy Europe, som är FAR:s europeiska samarbetsorganisation, publicerar också löpande information med anledning av effekterna av Rysslands invasion av Ukraina och ger råd om hur företagen i branschen ska göra rätt. 

Det som nu sker i Ukraina är så fruktansvärt att det är svårt att beskriva i ord på ett värdigt sätt. Mina tankar finns hos alla de människor som drabbas av kriget. Och hos alla dem som kämpar - för Ukraina, för sina familjer och för demokratin.

Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se