2022-05-03
Karin Direkt

FAR:s senaste branschrapport visar på spännande möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling!

[KARIN DIREKT] I FAR:s senaste branschrapport fokuserar vi på yrkesrollerna och vad det innebär att arbeta inom branschen i dag och i framtiden. Bilden är tydlig, branschen erbjuder många spännande karriärmöjligheter för den som vill göra nytta för näringsliv och samhälle.

Vi konstaterar också att det är en global bransch i snabb förändring, med ett ständigt lärande och möjlighet till stor variation. Rapporten är en uppföljning på FAR:s första branschrapport som lanserades i början av 2021 och är en del i vårt arbete för att visa på de möjligheter som branschen erbjuder.

Jobb med snabb utvecklingskurva

Rapporten grundar sig på workshops med FAR-medlemmar inom våra olika yrkeskategorier och intervjuer med medarbetare på olika positioner, som berättar om sitt jobb och om hur det är att arbeta i branschen. Vi har också involverat HR-cheferna på de större revisionsföretagen för att få deras bild av nuläge och framtid i branschen. HR-cheferna betonar att det handlar om jobb för högpresterande personer, men de säger också att det i gengäld innebär en snabb utvecklingskurva och ett flexibelt arbetsliv.

Stort behov av flera kompetenser

Det är också tydligt att omvärldsfaktorer som digitalisering, artificiell intelligens och ett ökat fokus på hållbar utveckling har medfört att företagen i branschen efterfrågar ett allt bredare spektrum av kompetenser, exempelvis även IT-experter, beteendevetare och hållbarhetsexperter. Vår samlade bedömning är att det finns ett stort rekryteringsbehov framåt, framför allt av ekonomer, men också av andra kompetenser till branschens olika verksamhetsområden.

Branschen stabil under pandemin

För att det ska vara enkelt för läsaren att orientera sig har vi delat in rapporten i olika avsnitt, ett för varje yrkesroll. Vi beskriver bland annat den skillnad branschen och dess yrkesroller gör för näringsliv och samhälle i dag och hur det kan komma att se ut i framtiden.

I den nya branschrapporten framgår det också att branschen har varit stabil under coronapandemin. Totalt finns det 14 100 företag i branschen med en omsättning på sammanlagt 43,7 miljarder kronor, alltså på samma nivå som i den förra rapporten. Antalet sysselsatta är precis som i den förra rapporten cirka 37 000.

Jag hoppas att innehållet i vår nya branschrapport ska bidra till ett ökat intresse för revisions- och rådgivningsbranschen och de karriärmöjligheter som branschen erbjuder. Ambitionen är att få alla unga och hungriga ekonomer och alla som redan jobbar i branschen att vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart näringsliv och samhälle.

Ladda ned FAR:s branschrapport 2022

Trevlig läsning!