2022-08-23
Karin Direkt

Hösten startade med en energikick i Malmö

[KARIN DIREKT] Efter en härlig sommar med tid för ledighet och reflektion är hösten nu i full gång. Förra veckan deltog jag på Kommek i Malmö för att prata om den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision tillsammans med bland annat representanter från SKR och Skyrev.

Det tog nästan fem år att komma i mål med standarden, men det var det värt. Standarden skapar ett tydligt mervärde, bland annat genom att revisionen blir förutsägbar för den som upphandlar revisionen, processen klargörs för den auktoriserade revisorn som ska göra jobbet och osäkerheten kring vilken kvalitet som ska levereras minskar. Intresset hos deltagarna på Kommek var stort och lokalen i det närmaste fullsatt – en riktigt energikick!

Diskussioner på Island om hållbarhetsrapportering och bestyrkande

Några dagar senare, helgen den 20-21 augusti, var det dags för Nordiska revisorsförbundets årliga möte som hölls på Island. Det var det första fysiska årsmötet sedan 2019 och ett fantastiskt tillfälle att träffas och diskutera hur vi bör jobba med alla de viktiga frågor som vi gemensamt har att hantera. Förutom högsta ledningen och en del andra representanter från de fem nordiska branschorganisationerna närvarade även IFAC:s VD Kevin Dancey, Accountancy Europes VD Olivier Boutellis-Taft och IAASB:s ordförande Tom Seidenstein.

Särskilt spänstiga och spännande diskussioner blev det kring hur de tre organisationerna ska arbeta med hållbarhetsrapportering och bestyrkande samt framtidens revision under det kommande året. Det framstod också tydligt att branschen är global och att vi står inför samma utmaningar, oavsett var i världen vi befinner oss.

FAR:s nya framtidsstudie snart klar

På hemmaplan står FAR:s nya framtidsstudie högt upp på agendan. En stor del av arbetet gjordes under våren och försommaren och nu återstår endast en workshop innan resultatet kan sammanställas och presenteras – något som kommer att ske i anslutning till FAR:s årsstämma den 22 september. Då berättar Magnus Kempe från Kairos Future om trender och tendenser som har kommit fram i arbetet med framtidsstudien. VI räknar med att rapporten ska vara helt klar i månadsskiftet oktober/november.

Dags att välja ny ordförande

Liksom de två föregående åren blir FAR:s årsstämma ett digitalt event, både själva stämman och den efterföljande mer informella delen med seminarier och prisutdelningar. I år är det dags att välja ny ordförande för de kommande två åren, som enligt valberedningens förslag är styrelsens vice ordförande Hans Warén.

När det kommer till seminariedelen efter stämman så är det alltid särskilt spännande att få veta vilken medlemsbyrå som tar hem priset Årets framtidsbyrå och vem som får CH Witts pris för bästa artikeln i tidningen Balans under året som gått.

Missa inte att anmäla dig!

Själva stämman är endast öppen för medlemmar i FAR, men seminariedelen är ett öppet event där alla som vill kan delta. Jag hoppas att vi ses!