2021-06-22
Karin Direkt

Dags att ta på sig penningtvättsglasögonen

Varje år tvättas stora summor pengar i Sverige. Exakt hur mycket det handlar om är det av naturliga skäl ingen som vet, men enligt Finansinspektionens nationella riskbedömning rör det sig om cirka 130 miljarder kronor som tvättas i det svenska finansiella systemet varje år.

Revisions- och rådgivningsbranschen har en unik insyn och kunskap om företagens verksamhet och har därför också stora möjligheter att upptäcka avvikande mönster och beteenden som kan vara ett tecken på att det förekommer penningtvätt. Men mycket talar för att vi behöver bli vassare på att upptäcka och agera.

Förra året gjorde Revisorsinspektionen (RI) en så kallad tematillsyn om penningtvätt. RI konstaterar att regelverket har svällt och att kraven på förberedelser har blivit både mer specifika och snåriga, vilket gör att revisorer ställs inför en hel del problem och utmaningar när det gäller penningtvätt. RI framhåller också att tematillsynen visar att det behövs ytterligare utbildningsinsatser för att öka förståelsen för regelverkets systematik och för revisorns roll i den svenska regimen mot penningtvätt och terrorfinansiering.

RI:s tematillsyn omfattar visserligen endast revisorer men hela vår bransch kan nog bli bättre på att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt. Frågan står högt på FAR:s agenda och under våren har vi gjort ett flertal insatser för att informera och sprida kunskap om vilka varningssignaler som är särskilt viktiga att ha koll på och hur det går till att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Bland annat hade vi ett väldigt uppskattat frukostwebbinarium i vintras där kammaråklagare Magdalena Vaeren informerade om penningtvättsbrott. Missade du det? I så fall kan jag varmt rekommendera en intervju med Magdalena som har publicerat i Balans. 

I en rykande färsk FAR-podd berättar Magnus Karlsson från Finanspolisen och Mathias Gunnarsson från Länsstyrelsen Västra Götaland om sina respektive roller i kampen mot penningtvätt samt ger konkreta tips om hur revisions- och rådgivningsbranschen kan bli bättre på att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt. Lyssna gärna! Ett viktigt budskap i podden är att rapportering av misstänkt penningtvätt inte är en brotts- eller polisanmälan och att misstankegraden kan vara låg. Att den som rapporterar är anonym är också viktigt att känna till.

Tillsammans har vi som bransch goda förutsättningar att göra skillnad när det gäller att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt. Trots det rapporterades endast 18 fall av misstänkt penningtvätt från branschen under förra året. Året dessförinnan var det visserligen fler, 39 fall, men även det är en låg siffra.

Jag tror att vi kan bli vassare. Så glöm inte att ta på dig penningtvättsglasögonen!

Karin Apelman,
generalsekreterare och VD 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se