2021-07-12
Karin Direkt

Äntligen ett steg mot förenklad revisionsstandard

Vem har sagt att det ska vara lätt och enkelt? När vi i revisions- och rådgivningsbranschen diskuterar förenkling är det inte alltid så lätt – för vad betyder egentligen ordet? Enkelt – är det simpelt? Bygger vi in risker och skapar sämre förutsättningar för god revision om vi förenklar? Det vi behöver är tydliga och förutsägbara regler, baserade på principer, och förenkling där det är möjligt.

Vår bransch är i många avseenden komplex, och vi brottas med många och ofta snåriga regler och riktlinjer och en hel del kommer från viljan till global standardisering vilket inte alltid gör det enklare för små- och medelstora företag. Där har FAR en viktig uppgift i att hjälpa till och tolka regler till svenska förhållanden men också att hjälpa våra medlemmar att hjälpa företagen med att navigera rätt.

En fråga som vi har brottats med i många år är den om hur revision ska ske för mindre företag. Några år pratades det om små företag – men de handlar inte enbart om storleken på företagen utan om vilken typ av verksamhet som bedrivs. Visst företagande har helt enkelt en mer komplex redovisning och därmed mer omfattande revision än andra. Sedan något år tillbaka pratar vi därför om en revisionsstandard som kan anpassas för revision av företag med mindre komplex verksamhet, även om det ofta handlar om små och medelstora företag, Less Complex Entities (LCE). I vår bransch en av de viktigaste aktuella frågorna.

Vi i Norden har drivit den här frågan i flera år och ett förslag till nordisk standard för revision av mindre företag togs fram inom Nordiska Revisorsförbundet (NRF) redan 2015. Inom den internationella standardsättaren IAASB pågår sedan ett par år ett arbete för att minska komplexiteten i gällande revisionsstandarder (ISA) och att anpassa dessa så att de blir enklare att tillämpa vid revisionen av LCE.

Arbetet med att ta fram en ny separat standard tar utgångspunkt i och bygger på ISA:s grundläggande principer. Avsikten är en struktur som innebär att standarden följer flödet i en revision.

Inom IAASB pågår nu arbetet med att ta fram den nya standarden i högt tempo och det är glädjande att en milstolpe nåddes före midsommar i och med att frågan nu skickas ut på remiss under resten av året med deadline i januari 2022. Det här välkomnar vi i Norden och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra nordiska kolleger inom ramen för NRF.

FAR:s uppfattning är att det bör vara en global standard eftersom lokala standarder ökar risken för en fragmenterad marknad där revision riskerar att genomföras med olika kvalitet och omfattning. Och med tydliga och förutsägbara regler blir det mesta enklare. För alla.

 

Karin Apelman
generalsekreterare och VD 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se