2021-01-19
Karin Direkt

Med över 40 000 remissvar måste intresset vara stort!

Året fick verkligen en bra start. 7-8 januari skrev 211 personer revisorsprovet, ett prov som först ställdes in men som sedan med gemensamma krafter kunde genomföras trots den pågående pandemin. Första veckan i mars kommer provresultatet och jag hoppas att vi då får möjlighet att välkomna en stor del av tentanderna till ett spännande och varierande yrke med goda framtidsutsikter. Och även som nya medlemmar i FAR!

Det första kvartalet är det alltid högtryck i vår bransch. Och i år är det särskilt mycket att ta hänsyn till. Men trots mycket jobb och långa arbetsdagar talar många ändå varmt om det intensiva arbete som nu görs för att hjälpa landets företag genom coronapandemin.

På FAR:s agenda finns som alltid att följa och påverka utvecklingen i omvärlden. En av de stora frågorna är EU:s taxonomiförordning, som gäller från och med 2021. Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem som möjliggör jämförbarhet mellan vad som är hållbart och inte hållbart ur miljösynpunkt. Syftet är att förflytta kapital till investeringar som klassas som hållbara. Det är ett spännande område som FAR:s specialistgrupp Hållbarhet har ägnat mycket tid åt under hösten. Och med över 40 000 remissvar när förordningen var ute på remiss i slutet av förra året kan jag bara konstatera att intresset är mycket stort!

På tal om stort intresse för hållbarhet så deltog jag och specialistgruppens ordförande Torbjörn Westman i går i ett möte om Taskforce on Climate-related Finacial Disclosure, TCFD. Mötet initierades av Nasdaq och där fanns representanter från bland annat Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Svenskt Näringsliv. TCFD är ett ramverk som syftar till att vägleda företagen i arbetet med att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter samt underlätta arbetet med att bygga hållbara strategier för verksamheten.

Vi har fler aktuella frågor med koppling till hållbarhet, som icke-finansiell rapportering, EU Non Financial Reporting Directive, och informationskrav kring hållbarhetsaktiviteter, EU:s Disclosure Regulation. Vi går allt mer mot ett globalt regelverk kring hållbarhetsfrågor, och precis som inom andra områden förespråkar FAR tydliga och förutsägbara regler, baserade på principer och förenkling där det är möjligt. De tankarna har vi också med oss i den angelägna frågan om revision av mindre komplexa företag, Less Complex Entities, där arbetet fortskrider på global nivå. 2021 inleddes med ett nordiskt möte om hur det regelverket kan se ut och vi kommer att ha stort fokus på detta arbete under hela 2021.

Jag ser fram emot ett fortsatt innehållsrikt och spännande år!

Karin Apelman,
generalsekreterare och VD 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se