2021-08-12
Karin Direkt

En intensiv höst med många viktiga frågor på agendan

[KARIN DIREKT] Jag hoppas att ni alla har haft en härlig sommar, med möjlighet till både vila, umgänge och upplevelser! Själv är jag fylld av energi och förväntan inför hösten och jag ser fram emot att arbeta vidare med digitalisering, hållbarhet, branschens attraktionskraft och kommunal räkenskapsrevision, för att nämna några av alla de frågor och områden som står högt upp på FAR:s agenda.

Något jag ser särskilt mycket fram emot är att tillsammans med medlemmar i Expertnätverket och medarbetare på FAR analysera och diskutera IAASB:s förslag till standard för revision i företag med mindre komplex verksamhet (LCE), som publicerades i slutet av juli. Frågan har varit aktuell i flera år och nu har alltså ytterligare ett steg mot en färdig standard tagits. Vi kommer att arbeta för ett gemensamt nordiskt svar och deadline är 31 januari nästa år. Lång tid kan tyckas, men det här är en oerhört viktig fråga för branschen och det är ett gediget arbete som måste göras i olika grupper och forum.

Under hösten kommer vi också att arbeta vidare för att auktorisationen ska uppfattas som en tydlig kvalitetsstämpel bland företagen. Därför vill vi gärna fånga upp hur branschen ser på auktorisationen och dess värde och kommer att skicka ut en ny frågeenkät från FAR:s Medlemspanel till redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. Svaren blir ovärderlig input i vårt fortsatta arbete för att öka relevansen och det upplevda värdet i auktorisationen. Vår ambition är att auktorisationen för dessa professioner ska bli en lika självklar kvalitetsstämpel som den i dag är för revisorer.

Förhoppningsvis har vi nu lagt det värsta bakom oss när det gäller coronapandemin. Men vi på FAR fortsätter givetvis att följa utvecklingen och fånga upp och skapa klarhet kring coronarelaterade frågor som berör företagen och branschen.

Om drygt en månad är det dags för FAR:s årsstämma med efterföljande föreläsning och utdelning av CH Witts pris för bästa artikel i Tidningen Balans och FAR:s pris Årets framtidsbyrå. Du missar väl inte att göra FAR:s framtidstest och nominera din byrå till Årets framtidsbyrå? Testet hittar du här och det tar bara några minuter att göra. Även i år kommer stämman att hållas digitalt, vilket innebär att du kan delta var du än befinner dig. Boka in 23 september i din kalender!

Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR


Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se