2020-10-29
Karin Direkt

En tydlig väg framåt för ökad medlemsnytta

[KARINDIREKT] Det är mycket på gång på FAR. Inom expertnätverket FAR-aktiva är det full fart med att svara på remisser, se över standarder och rekommendationer och att ta fram vägledningar och exempel för det nya omställningsstödet. För att bara nämna några exempel. Kvalitetskontroller genomförs runt om i landet, planering av webbinarier och poddar pågår och vår medlemsrådgivning är ett fortsatt viktigt bollplank i svåra frågor. Därtill går vår utbildningsverksamhet bättre än förväntat och FAR Online slår nya användarrekord. Med andra ord, FAR:s verksamhet går på högvarv, trots coronakrisen.

Jag vill att du som medlem ska uppleva en stor nytta med ditt medlemskap i FAR och vi arbetar hela tiden med att anpassa verksamheten efter de behov och förväntningar som finns. Därför gör vi regelbundna medlemsundersökningar där vi bland annat ställer frågor om vilka frågor FAR ska driva, medlemsrådgivningen, våra tidningar Balans och Resultat, våra nyhetsbrev och om FAR:s utbildningsverksamhet. Senaste undersökningen gjordes för ett år sedan. Då noterade vi att nöjdheten, mätt i ”nöjd medlemsindex, NMI”, hade gått ner jämfört med undersökningen två år tidigare. Minskningen var inte dramatisk, men den var statistiskt signifikant. Sett till yrkeskategori var redovisningskonsulterna mest nöjda med FAR, men skillnaderna mellan yrkeskategorierna var ganska små. Tillsammans med styrelsen och alla anställda på FAR jobbar jag hårt för att öka nyttan med medlemskapet i FAR. I nästa medlemsundersökning hoppas jag att det ska märkas genom ett högre NMI - i samtliga yrkeskategorier.

10-11 december är det dags för strategiarbete med FAR:s styrelse. Energin är på topp och jag ser fram emot utmanande diskussioner och idéer så att vi kan staka ut en tydlig riktning framåt för det kommande året. För ökad medlemsnytta och med ännu större möjlighet att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle! Vår nya ordförande Åsa Lundvall har tydligt uttryckt att hon vill vässa medlemskapet under sin tid som ordförande. Alla medlemmar ska känna sig hemma i FAR, oavsett yrkeskategori, storlek på byrå och var i landet man är verksam, sa hon i samband med att hon tillträdde vid FAR:s årsstämma i september. Är det något särskilt du vill att vi tar upp för diskussion? Hör gärna av dig till mig på karindirekt@far.se.

Karin Apelman,
generalsekreterare och VD FAR