2020-03-27
Karin Direkt

Ni gör en hjälteinsats!

[KARIN DIREKT] Det är fredag och jag hoppas att ni får möjlighet att ta lite ledigt under helgen, efter en intensiv arbetsvecka i coronakrisens tecken. Många av er har säkert dagligen kontakt med kunder som behöver hjälp med att hantera situationen.

Vår medlemsrådgivning får många frågor kopplade till coronakrisen, bland annat om fortsatt drift, planering av kommande inventeringar och om hur händelser efter balansdagen ska hanteras. Frågorna kommer från såväl redovisnings- och lönekonsulter som revisorer och för att så många som möjligt ska kunna ta del av svaren så publicerar vi en del av frågorna på vår coronasida på far.se. Gå gärna in där då och då så håller du dig uppdaterad.

Ett kvitto på det höga förtroende vår bransch har kom tidigare i veckan när Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke presenterade deras förslag till räddningspaket. På presskonferensen sa han att ansökan om tillfällig räddningsersättning för företag med ett stort efterfrågebortfall på grund av krisen ska undertecknas av företagets revisor för att möjliggöra ett automatiskt utbetalningsförfarande.

Under veckan har jag från olika håll hört om hur vi som bransch, i våra yrkesroller, så tydligt och konkret gör skillnad för företagen. Vi löser problem, reder ut hur regelverken och de tillfälliga krisåtgärderna fungerar, men hjälper också till att se över intäkter och kostnader för att se om det går att göra justeringar för att förbättra likviditeten. Jag vet också att många av er bokstavligen bjuder på er kunskap och erbjuder era kunder en del gratis rådgivning kopplad till coronakrisen.

Det inger hopp och stärker känslan att vi är en bransch med ett övergripande gemensamt mål – att göra nytta för näringsliv och samhälle. Naturligtvis ser arbetet olika ut beroende på typ av företag och bransch, men vi visar tydligt att vi står redo att ”göra det lilla extra” och bistå med vårt kunnande och engagemang när företagarna behöver oss som allra mest.

Fortsätt på den vägen. För Sveriges, företagarnas, branschens - och din egen skull! Ni gör en hjälteinsats!

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se