2020-06-10
Karin Direkt

Corona tar inte semester

Det är juni och vi närmar oss midsommar. Ett normalt år hade dagarna varit fyllda med fysiska möten, aktiviteter och projekt. Bland annat hade det varit bråda dagar för att få allt på plats inför FAR:s engagemang i Almedalen. Men i år blir det som bekant inget Almedalen. Och det är en hel del annat som inte heller blir som det var tänkt.

En stor del av min energi och arbetstid går just nu till coronarelaterade frågor, liksom för alla andra som arbetar på FAR. När coronapandemin var ett faktum var det knappt två månader kvar på vårt räkenskapsår. Och även om krisen inte hann sätta några djupa spår i årets resultat, så har den påverkat FAR:s verksamhet på ett sätt som ingen hade kunnat föreställa sig. 

Vi fattade tidigt beslutet: Vi ställer inte invi ställer om och genomför planerade aktiviteter så långt det är möjligt. Vi bestämde oss också för att göra allt för att stötta våra medlemmar på bästa möjliga sätt, för att de skulle kunna ge företagen bästa möjliga hjälp för att klara sig ur krisen.

Sedan dess har allt rullat på i en rasande fart. Olika typer av stödåtgärder har lanserats och i samband med dem har det också uppstått en hel del frågor, bland annat kring tillämpning av stöden och vilka företag som ska omfattas. Frågorna har även gällt hur effekter av regeringens stödåtgärder ska hanteras redovisningsmässigt och hur skattemässiga överväganden och frågor om utdelningar ska hanteras.

Vi märkte tydligt att det fanns ett stort behov av klargörande i många frågor. Därför startade vi FAR:s coronagrupp för att på ett strukturerat sätt kunna fånga upp de viktigaste frågorna och utifrån vår expertkunskap arbeta för att skapa klarhet kring vad som gäller. Syftet var kort och gott att göra det lätt att göra rätt från början. För att säkerställa att frågor inom områdena revision, redovisning och skatt synkas finns samtliga yrkeskategorier representerade i coronagruppen. Gruppens arbete har kommunicerats löpande, bland annat via FAR:s nyhetsbrev. Du har väl inte missat att du kan mejla coronagruppen, på corona@far.se!

Coronagruppen har haft en löpande dialog med Tillväxtverket och Skatteverket om stödåtgärderna. Bland annat har FAR betonat vikten av att det skapas tydlighet kring vad som gäller kring de stöd som tagits fram av regeringen. Vi har också tryckt på för att skapa rutiner kring granskning av stöden för att i möjligaste mån undvika återbetalningsskyldighet.

Många medlemmar har vänt sig till FAR:s medlemsrådgivning för att bolla coronarelaterade frågor, bland annat om kontrollbalansräkningar, vilka regler som gäller för korttidsstöd och upplysningar om händelser efter balansdagen. Flera av frågorna har resulterat i artiklar och ”frågor & svar” som har publicerats på FAR:s coronasida på far.se och spridits via nyhetsbrev och sociala medier. Flera FAR-aktiva i olika grupper har också engagerat sig och skrivit vägledande artiklar inom sina respektive områden. Vi har också tagit upp coronarelaterade frågor i Reko-podden, bland annat om kontrollbalansräkning och om vad som gäller för lön och semester i coronatider. Lyssna gärna!

Coronapandemin är långt ifrån över och den kommer med all sannolikhet att göra sig påmind trots sommar och semester. Vi på FAR kommer fortsätta vårt arbete för att klargöra vad som gäller kring stöden och fortsätta dialogen med Tillväxtverket och Skatteverket. Vi kommer även finnas tillgängliga under sommaren via medlemsrådgivningen för medlemmar som behöver ett bollplank i coronarelaterade frågor. För en sak är säker; corona tar inte semester.

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se