2020-06-29
Karin Direkt

Ett nödvändigt toppmöte om hållbarhet

Om det inte varit för corona så hade FAR i dag haft sitt första seminarium i Almedalen. Det hade inlett en vecka som för vår del handlat om att sätta ljuset på hållbarhetsfrågorna utifrån ett brett samhällsperspektiv. Vi hade, lite kaxigt kan tyckas, haft ”toppmöte om hållbarhet”. För vi tycker det behövs. Och vi vet att medlemmarna i vår bransch; revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare kan göra skillnad när det kommer till att lyfta hållbarhetsperspektivet.

Frågor om hållbarhet reduceras fortfarande ofta till symbolhandlingar. Men ett hållbart företagande är inte att slå sig till ro med en icke förpliktigande hållbarhetspolicy. Rena affärer, en hållbar affärsmodell och goda arbetsvillkor är förutsättningar för att få och behålla kunder och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Men vilka krav kan vi ställa på hållbart företagande? Och hur mäts och säkerställs det hållbara företaget och av vem? Vad karaktäriserar ett hållbart företagande? Det är frågor vi hade diskuterat med företrädare för näringsliv och samhälle tillsammans med våra medlemmar under Almedalsveckan. Diskussionen får nu fortgå i andra forum på andra platser.

I coronatider har vår bransch efterfrågats för att säkerställa att fakta stämmer, till exempel för att som företagare komma i åtnjutande av omställningsstöd. Här handlar det om att verifiera ekonomiska data. När det gäller hållbarhetsdata är urvalet spretigare och ibland svårdefinierat. Men grunden är densamma – det behövs en utomstående som verifierar fakta och som också kan hjälpa till med att bedöma vilken fakta som är relevant och hur den ska säkerställas. Att jobba med kvalitetssäkring av fakta handlar också om att få upp ögonen för ”greenwashing” – att en aktör framställer en produkt eller tjänst som bättre för miljön än vad den i själva verket är. Hållbarhetsargument har blivit allt vanligare i marknadsföring av produkter – men det finns varningsklockor som ringer och våra medlemmar är skickliga på att veta var de finns. Det hade vi haft en ”crash course” om i Visby tillsammans med kunniga jurister och branschföreträdare.

När jag i vintras deltog i ett SNS-seminarium om hållbarhet insåg jag att globaliseringen fortfarande av vissa ses som ett problem ur ett hållbarhetsperspektiv. I coronatider är det många som inser att leverantörskedjor över hela jorden kan vara ett praktiskt problem, men vi måste ha ett globalt perspektiv på samhällsutvecklingen. Däremot har de ekonomiska transaktionerna över gränserna blivit allt mer komplicerade och svårlästa. Vi hade, om vi varit i Almedalen, gått in och diskuterat det positiva värdet av globalisering och dess utmaningar. Vi hade konkret diskuterat en av utmaningarna; att se igenom penningtvätt, svarta pengar och finansiering av brottslighet. Vår bransch har metodik och tränade ögon för att hitta signaler för när det inte står rätt till. Det innebär inte att allt hittas, men med fakta på bordet är utgångsläget bättre än att inte diskutera frågorna. Nu har vi haft digitala kurser i penningtvätt i stället, och det är frågor vi ständigt jobbar med och ska hjälpa våra medlemmar att bli starkare att hantera.

Vi hade också pratat skatt om vi varit i Almedalen. FAR är en arena för viktiga samtal, och skattefrågor genomsyrar väldigt mycket i vår bransch, och vi pratar gärna om ”hållbar skatt”. Förra året lyckades vi arrangera ett skatteseminarium som blev det ”hetaste” skattemötet i Visby den veckan. Vi hade förstås tänkt göra ett liknande seminarium i år, men i stället kommer vår skatteexpert Hans Peter Larsson att den här veckan varje dag komma med skattebloggar – så att ingen missar allt som sker på skatteområdet.

Trevlig läsning och glad sommar!

Karin Apelman

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se