2020-02-07
Karin Direkt

Tillit och förtroende en förutsättning för ett hållbart näringsliv

[KARIN DIREKT] För mig är antikorruption en hållbarhetsfråga. För vad händer med ett samhälle om vi inte kan lita på att organisationer och företag följer spelreglerna? Ett samhälle där den informella sektorn tillåts växa och frodas? Korruption kan ha många ansikten och ta sig olika uttryck i olika delar av världen. Men effekten är alltid densamma – den slår mot förtroendet och tilliten och sprider sitt gift var helst den får fäste.

Även i år kommer FAR att samarbeta med Institutet Mot Mutor i Almedalen. Vi har precis påbörjat arbetet med att sätta agendan och idéerna är många. I det här läget gäller det att prioritera och sålla. Vilka frågor är mest angelägna? Och hur håller vi en röd tråd? I förra veckan träffades projektgruppen hos Institutet Mot Mutor för att diskutera årets arrangemang. Bland deltagarna fanns representanter från bland annat American Chamber of Commerce in Sweden, Transparency International Sverige, EY och PwC.

Sverige placerar sig på en fjärdeplats i Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex. Vi har alltså en låg grad av korruption ur ett internationellt perspektiv. Men innebär det att vi är förskonade från korruptionsrisker? Knappast. Vi har en svensk korruptionsproblematik som också gör stor skada, i form av vänskapskorruption, svågerpolitik och nepotism. Här har vi som bransch stora möjligheter att göra skillnad. Läs gärna IFAC:s rapport om revisionens bidrag till minskad korruption.

Runt 35 000 miljarder kronor beräknas årligen gå förlorat på grund av korruption, enligt OECD, Världsbanken och IMF. Samtidigt uppskattar FN att det finansiella gapet för att uppnå hållbarhetsmålen är omkring 25 000 miljarder kronor. Matematiken är enkel, och ni förstår säkert i vilken riktning mina tankar går ... Därför måste vi som bransch fortsätta att bidra till minskad korruption. För även om det inte ligger i uppdraget att ”leta” efter brott kan vi i och med vår unika kunskap och insyn i företagen tidigt upptäcka avvikande mönster och informera om risker. Och så klart, när vi misstänker brott, göra en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Vi gör redan stor nytta, men det finns alltid möjlighet att göra mer. Den utmaningen antar vi!

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

Jag återkommer ofta till hållbarhet, som är en av mina hjärtefrågor. Därför är det med stort intresse jag tar del av regeringens Plattform för ett internationellt hållbart företagande, som presenterades för en dryg vecka sedan. Jag noterar bland annat att regeringen avser att fortsätta samverka med FAR i arbetet med hållbarhetsrapportering och att samverkan med universiteten när det gäller kompetens och utbildning i hållbart företagande är på agendan, bland annat när det gäller revisorer. Och när jag ändå är inne på hållbarhet så måste jag nämna en positiv nyhet – 53 procent av de hållbarhetsrapporterande företagen redovisar kontinuerligt sitt hållbarhetsarbete genom främst sin hållbarhetsredovisning. Det framgår av rapporten Hållbarhetsfokus 2020 som presenterades på ett seminarium som arrangerades av ICC i dag.

Det händer mycket nu och jag ser fram emot det fortsatta arbetet för ett hållbart företagande!

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se