2020-02-18
Karin Direkt

Förenkling på medlemmarnas önskelista

[KARIN DIREKT] Vilka frågor är särskilt viktiga att FAR driver? Det var en av frågorna vi ville ha svar på i vår senaste medlemsundersökning, som gjordes under hösten 2019. I topp hamnade regelförenkling, följt av branschens attraktionskraft och profilering av yrkesrollerna. Vi tog med oss svaren i vårt strategiarbete som vi nu håller på att omsätta i FAR:s affärsplan.

Regelförenkling är ett område där arbetet pågår på många fronter. Ett högaktuellt exempel är IAASB:s arbete med att utreda möjligheterna för en global revisionsstandard för företag som inte är så komplexa, Less Complex Entities (LCE). Tillsammans med våra nordiska kollegor har vi ställt oss bakom förslaget att utreda om en förenklad ISA-baserad standard med bibehållen hög kvalitet kan vara en framkomlig väg. I juni får vi veta mer – då ska IAASB ge besked om den fortsatta vägen framåt.

Även när FAR svarar på remisser har vi ett förenklingsperspektiv. Om vi ser att ett förslag riskerar att leda till ökad administration och krångligare regler för företagen så lyfter vi fram det i vårt svar. Med tanke på att vi besvarar runt 50 remisser varje år så är det ett viktigt arbete även ur ett förenklingsperspektiv.

Frågan om en modernare bokföringslag handlar också om förenkling. Här längtar vi som så många andra efter att villkoren för arkivering skrivs om. Det är en viktig fråga som jag hoppas kunna återkomma till.

Digitala lösningar bidrar också till förenkling och står högt på vår agenda. Ett exempel är vårt engagemang i XBRL Sweden som syftar till att effektivisera företagens rapporteringsprocess genom utvecklingen av Standard Business Reporting (SBR). Avsikten är att effektivisera företagens administrativa börda genom att ge förutsättningar för företag att på ett enkelt sätt utbyta företagsinformation digitalt. Vi för också en kontinuerlig dialog med Bolagsverket om digital rapportering, något som också syftar till att förenkla för företagen.

Och på tal om digitala lösningar – FAR:s digitala verktyg FAR Online har nu passerat 10 000 användare! Jag hoppas att du har upptäckt nyttan med FAR Online, där alla ekonomiska regelverk finns samlade på ett ställe.

Så till frågan om branschens attraktionskraft. Genom att förenkla och fortsätta hitta digitaliserade lösningar håller vi oss relevanta för våra kunder och medarbetare. Det gör vi även genom att engagera oss i hållbarhetsfrågorna, både lokalt och globalt. Vi är en framtidsbransch, men för att visa det för omvärlden måste vi än tydligare lyfta fram den nytta vi gör för näringsliv och samhälle.

Att profilera branschens yrkesroller hänger på ett naturligt sätt ihop med branschens attraktionskraft. Håll utkik efter våra frukostseminarier där vi lyfter fram aktuella ämnen anpassade för dig i din yrkesroll. Vi har också frukostseminarier som riktar sig mer brett till företagsekonomer – kanske något att tipsa dina kunder om? Och kom gärna med förslag på vad ni vill få klarhet i eller diskutera. Jag välkomnar alla idéer och initiativ!

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se