2020-08-19
Karin Direkt

Vi rustar för en digital höst

Det är augusti och de flesta har återvänt till arbetsvardagen igen efter semestern. En vardag som på många sätt präglas av coronakrisen.

Länge hoppades jag att vi efter sommaren skulle befinna oss i ett post corona, men nu verkar det snarare som att vi befinner oss mitt i krisen. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat fortsatt hemarbete under hösten och förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer kvarstår. Coronakrisen påverkar oss alla. Och självklart även FAR:s verksamhet.

Vi som ingår i FAR:s coronagrupp kommer att fortsätta vårt arbete under hösten för att klargöra och ge vägledning i coronarelaterade frågor. Omställningsstödet, som går att söka fram till 31 augusti, är kanske den mest aktuella frågan just nu. Hittills har söktrycket varit relativt lågt, men det kan mycket väl vara så att många håller på att förbereda sina ansökningar nu i augusti. I veckan kom Skatteverket med det glädjande beskedet att det går att komplettera ansökan med ett revisorsyttrande i efterhand, något som underlättar både för revisorer och företag. Kontakta gärna coronagruppen på corona@far.se om det är någon fråga du tycker att vi ska arbeta med!

Att coronakrisen har medfört personligt lidande och slagit hårt mot företagen och samhällsekonomin råder det ingen tvekan om. Men mitt i allt det svåra finns det trots allt sådant som är positivt. När vi inte längre kan mötas lika självklart som tidigare har vi tvingats bli kreativa och pröva nya digitala verktyg för att få livet att fungera.

Och de digitala lösningarna öppnar upp för nya möjligheter på flera fronter. Ett exempel är FAR:s årsstämma, som i år kommer att hållas digitalt 17 september. Det innebär att för första gången någonsin har alla medlemmar möjlighet att delta. Så missa inte stämman i år! I anslutning till stämman kommer vi dessutom att dela ut priset Årets framtidsbyrå och CH Witts pris för bästa artikel i Balans. Vi får också möta forskarna Thomas Carrington och Gustav Johed som berättar om sitt forskningsprojekt. Tillsammans med ett par andra forskare följer de en kull nyutexaminerade under de första åren inom revisorsyrket för att ta reda på vilka de är, hur de formas och vilka som stannar kvar i yrket. Det ska bli väldigt intressant att följa projektet, tycker jag!

Vi har rustat för en digital höst även när det gäller vår utbildningsverksamhet. För att tillgodose behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling fortsätter vi att erbjuda utbildningar både i klassrum och online. Men med anledning av rekommendationerna är antalet deltagare i klassrum begränsat, så för dig som inte får plats på våra klassrumsutbildningar eller som inte vill resa eller vistas i lokaler med flera personer erbjuder vi möjlighet till onlinedeltagande på de flesta utbildningarna.

Det är också spännande att blicka framåt i dessa tider. Hur kommer vårt beteende och vår vardag att påverkas av coronakrisen på lite sikt? Kanske blir hemarbete det nya normala och kontoret ett ställe vi går till för att mötas, bolla idéer och nätverka?

Och är det verkligen säkert att det kommer en tid post corona, eller tvingas vi lära oss att leva med viruset?

Karin Apelman

Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se