2020-04-30
Karin Direkt

Ett nytt verksamhetsår – med ett stort FAR-engagemang

[KARIN DIREKT] För drygt ett år sedan inledde vi en översyn av organisationen för FAR-aktiva. Ambitionen var att skapa en starkare och mer sammanhållen organisation med större möjligheter att driva branschens viktiga frågor. Om ett par dagar går den nya modellen live; ett nätverk med flera av Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revision och skatt.

Min önskan är att det ska vara roligt och stimulerande att vara FAR-aktiv. Och det verkar som att ni som är engagerade upplever att det är väldigt givande på många sätt. Vi har intervjuat medlemmar i de olika grupperna om vad engagemanget ger och vad det leder till. Flera FAR-aktiva lyfter värdet i att det finns ett forum för att mötas över byrågränserna och arbeta för det gemensammas bästa. Diskussioner och erfarenhetsutbyte med ambitiösa branschkollegor som vill vara med och påverka branschen och yrkesrollerna är också av stort värde.

Jag uppskattar att ta del av allt engagemang. Tillsammans gör vi skillnad. Det arbete som görs i de olika grupperna är oerhört viktigt och jag ser fram emot att se hur vi med gemensamma krafter nu ännu tydligare kan driva våra viktiga frågor och synliggöra branschen. Du som är intresserad av att bli FAR-aktiv är välkommen att höra av dig!

Vid en förändring uppstår alltid en del frågor. En grundläggande fråga är förstås varför FAR gör det här. Svaret är egentligen ganska enkelt. Det arbete som sker inom de olika grupperna är så viktigt och jag ville säkerställa att vi verkligen fångar upp det på bästa sätt, till nytta för både branschen och för näringsliv och samhälle. En annan fråga är om det utgår något arvode till FAR-aktiva. Svaret på den frågan är att arvodesreglerna är desamma som tidigare, vilket innebär att representanter för mindre byråer får ersättning.

Och så förstås, en fråga som många ställer: Hur blir man FAR-aktiv? Vilka som ingår i de olika grupperna avgörs av kompetens, engagemang och lämplighet för de olika uppgifterna. Det ska dessutom vara en mix av medlemmar från stora och små byråer, från olika delar av landet och i olika åldrar. Du som är intresserad av att bli FAR-aktiv är välkommen att mejla oss på faraktiva@far.se eller så fyller du i kontaktformuläret på far.se.

Engagerade medlemmar är en förutsättning för att FAR ska kunna fortsätta att driva viktiga framtidsfrågor till nytta för såväl branschen som för företagen och för samhället. 1 maj går vi in i ett nytt verksamhetsår - som jag hoppas kommer att genomsyras av ett fortsatt stort FAR-engagemang!

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se