2018-11-17

World Congress of Accountants i Sydney

Jag har just kommit hem från World Congress of Accountants i Sydney, där jag deltog tillsammans med FAR:s ordförande Johan Rippe. Det var fyra dagar fyllda med spännande samtal, nya kontakter och intryck. Totalt deltog runt 6000 deltagare från 130 olika länder. En mäktig upplevelse!

Något som blev särskilt tydligt under kongressen är hur global vår bransch är med så många likheter världen över. Alla jag pratade med hade samma frågor på bordet. En fråga är ju så klart digitaliseringen, som i första hand innebär möjligheter, men även risker. När enklare uppgifter automatiseras kan ju revisorer och redovisningskonsulter ägna mer tid åt kvalificerade uppgifter. Samtidigt måste vi fortsatt hitta sätt att hantera cyberattacker och dataintrång.

Hållbarhet var också på agendan. I ett samtal med Tai A. Oshisanya, CFO på oljebolaget Total i Nigeria och tidigare revisor på Deloitte, fick jag ett konkret exempel. De hade haft problem med sabotage och stölder av olja, något som skapade miljöproblem när oljan sedan raffinerades i naturen. Men genom samarbete med lokalbefolkningen lyckades de till slut skydda pipe-linen.

En annan sak som blev tydlig under kongressen är att de allra flesta företag i världen är mindre företag. Så även om de stora bolagen får störst uppmärksamhet i det dagliga nyhetsflödet, är det viktigt att vi som bransch arbetar för att även ha regelverk och standarder som är anpassade för just mindre företag.

Diskussionen som förs nu, i framför allt Storbritannien, om revisionsbyråer ska ägna sig åt rådgivning är också viktig. Jag menar att det är absolut nödvändigt att så kallade multidisciplinary firms tillåts göra det. Det säkrar kvaliteten i revisionen och är effektivt för näringsliv och samhälle.

När jag steg på planet hem var jag fylld av intryck och idéer. Nästa världskongress är i Mumbai om fyra år. Då hoppas jag att fler svenskar deltar i diskussionerna!

På Karins agenda
– Revisorsinspektionens myndihetsdag
–  Danska FSR:s kansli besöker FAR
–  Revisorsinspektionens myndighetsdag
–  Danska FSR:s kansli besöker FAR
–  Delta i Grant Thorntons partnermöte
–  Diskutera företagande med Svenskt Näringsliv
–  Lunchmöte på Ekobrottsmyndigheten
–  Redovisningsdagen som firar 20 år