Företrädaransvaret. Ljusning i sikte?
2021-02-22
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Företrädaransvaret. Ljusning i sikte?

Reglerna om ägares personliga ansvar för aktiebolags skatteskulder har varit en följetång under de senaste åren. Reglerna rymmer såväl viktiga rättssäkerhetsfrågor som förutsättningar för så kallat kompetent kapital att söka sig till lovande företag. Det senare är inte minst angeläget i dessa dagar när ekonomisk tillväxt behövs mer än någonsin.

Mer från oss

Våra medlemskap

 • Medlemskap

  Bas

  Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Ordinarie

  Vårt ordinarie medlemskap vänder sig till dig som är verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag och redan är auktoriserad revisor eller har för avsikt att bli auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult eller auktoriserad skatterådgivare.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Student

  Studentmedlemskapet är för dig som studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

  Läs mer