2021-04-15
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Vårpropositionen – håll i och håll ut!

Några större skatteförändringar aviseras inte i årets vårproposition - eller vårändringsbudget. Fullt fokus är på att ta landet genom krisen fram till höstens målsnöre – vaccinet. Flera av de åtgärder som presenterades i höstens budget för 2021 har heller inte införts ännu och ”återanvänds” nu. Hälften av budgeten avser gamla förslag. Det gäller som exempel, skattereduktionen för investeringar, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och växa-stödet som adresserar problemet med ökad arbetslöshet. Ännu lever vi till stor del på lån och fortsatta företagsstöd. Håll i och håll ut! Vi ser ljuset i tunneln! Det är budskapet just nu.

För FAR:s medlemmar innebär detta fortsatta möjligheter till rådgivning. Både i skattefrågor och kring bolagets ekonomi. Vilka nya möjligheter finns att utnyttja? Hur kan förluster utnyttjas, både de som uppkommit under pandemin och tidigare år? Hur ser ekonomin ut när stöden upphör, både bolagets och ägarnas? När kan utdelning lämnas igen? Frågorna där auktoriserade rådgivare kan bidra blir allt fler.

Det som saknas är ett ökat fokus på rättssäkerhet kring tillämpningen av befintliga stöd. Men det är i första hand frågor för Tillväxtverket och Skatteverket att slipa på.  

Blickar vi ut lite förbi budgeten tycker jag det ser positivt ut på flera områden.

  • DAC 6 har inte medfört den lavin av rapporter till Skatteverket om transaktioner med utlandet som befarats. Verket har ansträngt sig för att förtydliga regelverket för att undvika överrapportering. Det är bra! FAR har legat på i den frågan.
  • Beskattningen av digitala tjänster som aviserats av OECD för 2022 verkar just nu passera ”ovanför” de flesta svenska företag då de förslag som nu diskuteras riktas mot de absolut största internationella företagen.
  • Det stundande riksdagsvalet och diskussionen om fastighetsskatt gör att höjda 3:12-skatter, nya skatter på arv, gåvor och förmögenheter inte diskuteras lika intensivt nu. Hotet om höjda kapitalskatter som försämrar möjligheter till investeringar och utveckling av nya företag kommer snarare utifrån, från EU och dess medlemmar när stora lån som tagits under krisen ska betalas tillbaka, och från USA – dito.
  • Sverige har hittills försökt minska sin skuld genom ökad tillväxt, inte ökad beskattning. Så framhöll också finansministern på dagens presskonferens att de sammanlagda insatser som gjorts under pandemin, hisnande 420 miljarder kronor, i högre grad kommit låginkomsttagare än höginkomsttagare till del, liksom i högre grad kvinnor än män. En intressant ”politisk upplysning” värd att notera.

Så om det trots allt, mitt under pandemin, ser ganska ljust ut även på skattefronten så kan FAR:s medlemmar medverka till att den bilden förtydligas fram till nästa budgettillfälle, höstens budgetproposition för 2022. En valårsbudget! Då måste en plan för den långsiktiga återhämtningen presenteras. Nu löper stöden till 30 juni 2021. Sedan ska Sverige öppna 1 juli. Så ser planen ut nu, enligt finansministern vid dagens presskonferens om vårbudgeten.

Låt oss hoppas det!

Beskedet i dag var även att en ny plan för ekonomin kommer när ”läget är något mindre osäkert”. Full respekt även för det. Fram till dess måste vi alla göra vad vi kan för att hålla företag och ekonomi igång.

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?