2020-10-15
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Tillämpbarhet högst på FAR:s skatteagenda 2020/21

Härom veckan gick FAR:s strategigrupp Skatt igenom vilka frågor som ska drivas under året. Det blir också ramen för vad jag som skatteansvarig på FAR kommer att fokusera på. Men allt jobb hamnar så klart inte på mig. En grupp förtroendevalda FAR-medlemmar tar på ett förtjänstfullt sätt hand om flertalet remisser som ska besvaras. Tack! Varje år utmanar vi oss sedan själva och omprövar kritiskt agendan. Så fungerar skattearbetet inom FAR.

Några ord om det gångna året. Upplysningsskyldigheten för rådgivare har begränsats i förhållande till det ursprungliga förslaget och hållbarhet inom skatt är satt på kartan. Det möter en trend i omvärlden och ökar efterfrågan på compliancetjänster. Antalet skattemedlemmar har under året ökat med närmare tio procent. Det är rådgivare som först gått en heldagsutbildning i etik och sedan genomfört ett krävande antagningsprov för att bli Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Kul!

Så var ska fokus ligga under året? Så här ser agendan ut, utan inbördes ordning.

  • Titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR, nu skyddad, ska bli mer känd bland företag och myndigheter som kvalitetsstämpel. I detta ligger även ökad synlighet gentemot revisorer och redovisningskonsulter.
  • Tillämpbarhet av regler. Regler måste vara lätta att tillämpa och överblicka. De behöver inte nödvändigtvis vara enkla, även om det givetvis är önskvärt. Detta är en grundläggande rättssäkerhetsfråga och ett starkt önskemål från kunder. Här är det varje paragraf som bildar helheten.
  • Upplysningsskyldigheten för internationella skattearrangemang. Här fortsätter dialogen med Skatteverket om vad denna ska omfatta. Dialoger på GD-nivå med både Skatte- och Tillväxtverken ger möjlighet att snabbt adressera frågor. Värdefullt, även om önskvärda svar inte alltid erhålls.
  • Omvärldsbevakning av frågan om en ny skattereform, i någon form, som kommer upp igen efter Klas Eklunds ESO-rapport. Vad eventuella nya regler omfattar och hur de utformas är oerhört viktigt för FAR. Detsamma gäller 3:12-reglerna som då kommer att ses över.
  • En förenklad skattemodell för främst personer inom delnings- och gig-ekonomierna. Ny teknik möjliggör nya lösningar. Jag sitter som expert i den utredning som kommer efter årsskiftet.  
  • Skatt som hållbarhetsfråga. Ökade krav på upplysningar, kontroller och allt fler generalklausuler närmast sköljer över oss i dessa dagar. Hur hittar vi rätt balans mellan lagstiftare/skattemyndighet och företag/rådgivare?
  • EU:s skattepaket och beskattning av digitala tjänster. En allt större andel av vår vardag påverkas nu av initiativ inom EU och OECD. Hur påverkas professionen?

Utöver detta indikerar Sveriges budget för 2021 att inslaget av riktade och styrande regler kommer att öka när Sverige och omvärlden återhämtar sig efter covid-19, för att fortsätta mot något nytt normalt. Här vill våra medlemmar bidra med insiktsfulla råd till sina kunder.

Fler frågor som bör upp på agendan? Hör av dig!

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?