2020-03-20
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Skatterådgivning i coronatider

[HANS PETER OM SKATT] Låt inte coronakoman slå till! Att gator och torg är tomma innebär inte att allt står still. Och det gör det inte heller. Tvärtom! Vi är så gott som alla friska och kan arbeta hemifrån med ny teknik. Vill man se varandra så fungerar tjänster som Skype och Teams utmärkt. Annars e-mail och telefon. Corona skapar nya frågor, arbetsuppgifter med utmaningar som måste lösas.

Den nya tekniken gör att vi lätt kan surfa oss genom detta. Även en tidigare lätt teknikskeptisk person som undertecknad börjar inse det. I Stockholm kan arbetsdagen nu dessutom bli två timmar längre när man inte behöver resa och trängas i kollektivtrafiken. 

Så hur disruptiv är Covid-19 för oss inom skatt? Googla gärna disruptiv innovation! Köp inte hela paketet, men var inte rädd att ta en del. Det tror jag är nyckeln.

De större bolagen behöver i stort samma service som tidigare, kanske mer. Compliance och ökad rådgivning kring avtal, ändrade förhållanden och förluster av olika slag, med mera. Men många företag och investerare ser också möjligheter till nya affärer och investeringar. Det var så både Kinneviks- och Handelsbankssfären skapades. Då behövs även skatteråd.

De mindre företagen och dess ägare behöver tänka igenom och planera för olika händelseutveckling i närtid. Både för företaget och vad avser den personliga ekonomin. Rådgivning kring 3:12 ställs nu på sin spets. Det är dagens understatement. Om ingen vet kan olika scenarios ändå kort beskrivas och analyseras. Därefter kan man gå djupare i ett av dem. Skattealternativen påverkas av eget kapital och likviditet. All sådan planering påverkas av regeringens krispaket, se www.far.se. Fler kan komma. Dessa skapar i sig konkreta behov av vägledning och råd.

Den nya möjligheten att ansöka om uppskov med skattebetalningar. Ni vet redan vad den innebär. Men vilka underlag ska in till Skatteverket i ansökan och vad krävs för att anstånd ska medges? Här kan skatterådgivaren med fördel arbeta tillsammans med revisorn eller redovisningskonsulten. Företag med tidigare skatteskulder behöver extra hjälp. Kopplat till detta är frågor om företrädaransvar och kontrollbalansräkning, även om myndigheter sannolikt kommer att ha ett annat primärt fokus.

Utökade lån till företag från banker. Riksbanken har ställt 500 miljarder till förfogande för utlåning. Även här ska ansökan med underlag in. Bankernas villkor kommer att vara beroende av Riksbankens villkor. I den mån vi alls vet vad som kommer att gälla för att få lån och utökade krediter är detta främst uppgifter för revisorer och redovisningskonsulter att hjälpa till med i mindre bolag utan egen ekonomichef.

Till sist, tomt på to-do-listan när inte kollegorna finns runt omkring? Gå igenom alla kunder och se vilka behov de kan ha. Följ alla fortsatta krispaket som kommer. Kring nästan alla frågor finns en skatteaspekt.

Vilka klarade sig bäst under Kaliforniens guldrusch 1849? De som grävde guld? Nej, de som sålde ägg. Om liknelsen är passande vet jag inte. Men så var det.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?