2020-05-27
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

För den som går baklänges går inget framåt

Vårt arbete med att skapa klarhet kring den nya obligatoriska upplysningsskyldigheten för skattearrangemang har uppmärksammats på flera håll utanför huset, bland annat på Svenska Dagbladets debattsida där FAR har anklagats för att främja skatteflykt.

Senast skrev vi till skatteutskottet och föreslog att ikraftträdandet skulle skjutas framåt ett kvartal. EU medger och föreslår indirekt att medlemsstaterna ska göra det. De inser att viktigare saker nu finns att ta tag i mitt under Coronakrisen. Vi har även talat med Skatteverket som delar den uppfattningen.

Skrivelsen uppmärksammades av Torsten Fensby, internationell skattepolitisk expert och Leif Rosenfeld, tidigare skattedirektör på Skatteverket med särskilt ansvar för internationella kontrollfrågor. FAR:s agerande hindrar Sverige från att skydda sin skattebas, skriver de i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Våra initiativ att främja hållbarhet även inom skatt genom att peka på ny best practise gjordes ner. De vet att ”Om en klient får skatteplaneringsråd som beaktar etiska överväganden och hållbart företagande med följd att denne underkastas en effektiv skattebelastning långt överstigande konkurrenternas så kommer klienten att byta skattekonsult”.

Så är det? Eller, snarare, så var det. För 10-20 år sedan. Jag vet. Jag har förlorat flera kunder på det sättet. Men jag har även vunnit många kunder, och levt väl, på att marknadsföra mig som en ”tristmört”. Redan då. Den trenden ökar nu i en brant stigande kurva. Att gå baklänges in i framtiden leder inte framåt. Även de som blivit till åren måste hänga med. Trenden är att företag tjänar mer på att göra rätt än att försöka vara kortsiktigt översmarta. I den debatten har Fensby löpande bidragit under åren.

FAR kommer att fortsätta visa på goda exempel kring full skattetransparens på frivillig grund. Titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR är nu också en skyddad titel där bäraren står under kontroll och tillsyn. Det ger tyngd!

Nya medier gör att information nu sprider sig snabbt. Det har vuxit fram en ny syn på affärsmässighet kring skatter. Länder arbetar också både enskilt och tillsammans för att få ihop sitt skattepussel. Varför skulle FAR vara emot det? Däremot ska öppenhet inte tynga företag och rådgivare mer än vad som verkligen krävs.

Diskussionen kring dessa frågor kommer att fortsätta. Och det är bra. Vi tar gärna dialogen, med full transparens så länge den är konstruktiv och på en intellektuellt hederlig nivå.

Återstår att se hur det går med DAC 6. Samtidigt som jag skriver detta sammanträder skatteutskottet. Sannolikt skjuts ikraftträdandet fram ett kvartal. I vart fall i vissa delar. Skatteverket har tagit fram en rättslig vägledning och ett ställningstagande är på gång efter synpunkter från bland andra FAR.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn