2020-05-06
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Det nya normala

Just nu ser jag hur byråerna genom sina nyhetsbrev är snabba på pucken, med konstruktiva skatteråd till sina kunder. Det är kul att se! Det blir dessutom till värdefull marknadsföring i sociala medier. Det disruptiva som covid-19 för med sig förstärks. Nya kanaler ut till kunder blir allt viktigare. Och den som nu inte syns finns inte - som marknadsföringens grundregel lyder.

Samtidigt fortsätter webbsändningar och teamsmöten. Varför åka till Bryssel för att diskutera? Häromdagen hade internationella handelskammarens skattegrupp ett möte om bland annat skatten på digitala tjänster och åtgärder med anledning av corona. Mötet skulle ha hållits i New York med kärnan i gruppen. Nu kunde 60 personer koppla upp sig, med moderatorn i Tyskland och deltagare från Tokyo i öster till USA i väster. Utmärkt! Givetvis förloras alla spontana diskussioner. Men ändå. Så här kommer det sannolikt att vara ett tag framöver. Det nya normala.

Jag trodde och hoppades ett tag att det hela skulle vara över till midsommar, om vi fokuserade till 110 procent på de uppenbara riskgrupperna, men så verkar det tyvärr inte bli. I stället får vi försöka anpassa oss. Det ser jag att skatterådgivare gör, duktiga konsulter som de är.

Ju längre detta pågår, desto mindre sannolikhet att vi helt återgår till det gamla. I stället vrids utvecklingen sannolikt mot de underliggande trender som vi såg före krisen. Dessa syresätts och förstärks. Men vilka frågor som ligger på bordet i höst kan vi inte mer än sia om.

Låt mig kort referera några aktuella seminarier och frågor, som en spaning.

Hållbarhet i fokus efter covid-19. Accountancy Europe höll i förra veckan ett seminiarum om GRI 207, den nya redovisningsstandarden för skattefrågor. Ännu frivillig, men starka krafter vill göra den obligatorisk inom EU. I samband med att företag erhåller stöd reses motkrav på gott skatteuppförande i olika former från flera länder, bland andra Danmark, Polen, Italien, Frankrike och Belgien. Kontroll och regelefterlevnad kommer i ökat fokus.

Så även i Sverige när det gäller det senaste omställningsstödet som inte ska kunna erhållas av bolag ägda från så kallade skatteparadis. Vi får se när propositionen läggs. Även i övriga stöd finns inslag av skattekontroll. I förlängningen väntar kanske ett EU-direktiv på området?

Skatt på digitala tjänster. OECD:s tidplan med en ny skatt 2021 håller, det framkom på ICC:s möte ovan. I början av juli ska en överenskommelse vara klar. Detta bekräftas av OECD. SNS har inom ramen för sitt skattereformsprojekt, i vilket FAR medverkar, presenterat en svensk rapport i ämnet. Jag återkommer till den och till en annan rapport om svensk energi- och regional beskattning.

När det digitala nu närmast räddat oss från fullständig ekonomisk kollaps känns en sådan skatt än mer fel. Därtill komplex och med alltför mycket internationell politik på hög nivå.

Entreprenörskap och investerare. Stiftelsen Entreprenörskapsforum presenterade sin tionde mätning av entreprenörskap i Sverige i sin GEM-rapport, Global Entrepreneurship Monitor. Samtidigt blickade man tio år bakåt. Ibland är just perspektiven viktiga, den successiva utvecklingen. Siffrorna visar en mycket stark ökning av både antalet aktiebolag i Sverige liksom av personer som finansierar dessa bolag. De senaste årens slopade skatter på kapital, sänkt skatt på arbete och generellt förbättrade 3:12-regler har således levererat. Bryt inte nacken av den utvecklingen!

När vi nu går ut ur den akuta covid-19-krisen blir råden två. Följ detaljerna i krisstöden nära. Bevaka samtidigt kombinationen hållbarhet och investeringar, sysselsättning och efterfrågan noga. Exit corona med ett hållbarhetsperspektiv. Det kommer att vara centrum för skattepolitiken i höst!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn