2019-11-20
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Återinförd arvs- och gåvoskatt – faran över?

Den senaste månaden har vi fått två besked. Vid ett seminarium på Lunds Skatteakademi, Januariöverenskommelsen efter höstbudgeten, sade statssekreterare Leif Jakobsson, Magdalena Anderssons närmaste man, att Finansdepartementet nu tittar på åtta skatter som ska utredas. En ny arvs- och gåvoskattelag, AGL, är inte en av dem. Inte heller en förmögenhetsskatt. Tiderna kan dock snabbt förändras.

Häromdagen presenterade ansedda SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, en analys, Lärdomar av den svenska arvsskatten. Perspektivet var skatteundandragande, vilka värden undanhölls från beskattning innan skatten slopades? Underförstått, hur mycket skulle en ny skatt kunna ge? Självklart svårt att mäta! Oavsett så stärkte inte siffrorna dem som vill se en ny arvs- och gåvoskattelag som en del av en ny skattereform. Även invändningar mot och erfarenheter av skatten redovisades av SNS. Med facit i hand var det en välgärning att skatten försvann.

Rapporten är en del i SNS stora forskningsprojekt om olika skatter som FAR är med och stöttar. Vi bidrar med erfarenhet, kunskap och lämnar förslag till frågor som bör belysas. När utkastet till rapporten presenterades fick detta mig och flera andra att reagera starkt. Det var tendentiöst! Slutversionen är mer nyanserad och i linje med mina egna erfarenheter från skatten på den tid det begav sig. Nu framhåller analysen att skattens negativa effekter måste utredas om en ny skatt ska återinföras. Mer kunskap om effekter på generationsskiften, investeringar, sparande, arbetsutbud, människors drivkrafter för företagande och entreprenörskap i en globaliserad värld behövs, skriver SNS. Stämmer!! Jag minns även hur min tidigare svärfar i förtid gav bort och styckade upp familjens bolag. Han ville inte flytta från Värmland.

Kan vi då lägga frågan åt sidan i vår rådgivning? Nej! I januariöverenskommelsen står tydligt att kapitalbeskattningen ska ses över i syfte att minska klyftorna. Trycket inom delar av socialdemokratin är också stort i frågan. LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström kommenterade dock på SNS-seminariet att det var underlag från LO om skattens ineffektivitet och snedvridande effekter som gjorde att den slopades 2004. Skatten bars av medelklassen som inte kunde planera bort den. Ägare till större företag flyttade från Sverige eller överlät sina bolag till stiftelser. Detta var sammantaget inte bra för LO:s medlemmar.

Trots historien så kan det inte uteslutas att en ny skatt utreds. Om inte annat för att svara dem som vill se skatten återinförd. Skatten finns också i flertalet länder inom EU, men då med betydande fribelopp kring 5 MSEK. Dock har den nyligen slopats i Norge, Österrike och Portugal. Men, jag tror inte att skatten i slutändan återinförs. Nackdelarna skulle alltjämt bli för stora i förhållande till intäkterna.

Två oroande tecken finns. Bland meritokrater som värnar hög social rörlighet har förslag framförts om en 15 procents kapitalvinstskatt även vid arv. Sedan har vi presidentkandidater i USA, vilka utöver en arvsskatt även vill se en ny skatt på mycket stora förmögenheter, en ”Warren-skatt”, vilket föreslagits av en av de ledande demokratiska kandidaterna Elisabeth Warren. Dessa uppfattningar kan ge frågan momentum i Sverige. Därtill kommer den franska vänsterekonomen Thomas Piketty inom kort med en ny bok om ökande klyftor. Han var huvudtalare på socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen för några år sedan, efter att han givit ut sin förra bok.

Men, nej! De som vill se höjda kapitalskatter tror jag kommer att lägga krutet på andra skatter än återinförda arv- och förmöghetsskatter. De ligger inte i tiden längre. Därtill avskaffades AGL av Göran Persson med stöd av Lars Ohly. LO:s tidigare chefekonom PO Edin utredde frågan då och nämnda Järliden var sekreterare i utredningen. Regeringen skrev i den proposition där AGL förslogs slopad att man inte kunde avhjälpa skattens brister. Därför avskaffades den. Detta gäller sannolikt alltjämt, om än med nya och nu även internationella hänsyn anno 2020.

Planera därför inte med en ny AGL som utgångspunkt.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg