2019-06-24

FAR driver skatt i Almedalen

Just nu förhandlas det intensivt mellan partierna bakom januariavtalet om direktiv till en utredning om en ny stor skattereform. Uppgifterna kommer från olika trovärdiga källor. Kommer man att komma överens eller åtgärdas bristerna i dagens skattesystem genom successiva delreformer? Vilken väg som väljs är spännande och viktigt både för konsulter och kunder! Och svenska folket!

På onsdag den 3 juli kör FAR årets tyngsta och vassaste skatteseminarium i Almedalen, Hur skapar vi en hållbar skattereform i en snabbt föränderlig värld? Tiden är 12.30 till 13.30 och platsen är Strand Hotell Arena, Strandgatan 34.

Förutsättningarna finns! Har direktiv kommit kretsar frågorna kring dessa. När, var och hur kommer vi att ha en ny reform på plats? Annars pressar vi på för att få fram vilka frågor som partierna prioriterar och vad man kan komma överens om. Kan vi utesluta återinförd arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt och fortsätter sänkningarna av skatten på arbete?

Fåmansföretagsreglerna, kan 3:12-reglerna förenklas och kan politiken hålla emot dagens krav på försämringar? I vilken takt fortsätter sänkningarna av skatten på arbete?

Modererar seminariet gör tidigare ordföranden i Skatteutskottet Henrik von Sydow, idag rapp och erfaren omvärldsanalytiker på Carnegie. Första gäst är ESO:s skatteutredare Klas Eklund, vilka problem ser han i dagens skattesystem? Därefter lämnar Dagens Industris ledarskribent Tobias Wikström sin syn på skatter ur ett samhällsperspektiv. Utifrån detta så frågar Henrik ut Emil Källström, C, Johan Pehrson, L, Niklas Wykman, M, och Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman, S. Vilken reform vill de leverera?

På plats att kommentera finns Annette Landén, chef för storföretagsskattekontoret på Skatteverket och TCO:s skatteutredare Karin Pilsäter tillsammans med inbjudna gäster i publiken. Undertecknad summerar utifrån FAR:s perspektiv. Jag hoppas att alla kan få några klara besked.

FAR:s mantra inför en ny skattereform kommer att vara hållbarhet, rättssäkerhet och konkurrenskraft.
FAR håller även ett andra skatteseminarium om den föreslagna obligatoriska upplysningsskyldigheten för skattearrangemang. Lika aktuellt även det! Frågan bereds just nu på finansdepartementet. Kommer även en inhemsk upplysningsskyldighet att införas?

På torsdag den 4 juli kör FAR tillsammans med Institutet mot mutor, IMM, Ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket – hur påverkas tilliten till samhället? Tiden är 10.30 till 11.00 och platsen är Strand Hotell Arena, Strandgatan 34.

Syftet med de föreslagna reglerna är att minska skatteplanering genom regler som medvetet är vaga och avser att lägga en våt filt över andra regler. Denna nya modell ska avhålla från oönskad tillämpning av skatteregler samtidigt som upplysningarna till Skatteverket avser att utgöra underlag för frågor och kontroll. Hur påverkas den grundläggande tilliten till skattesystemet av detta? Den frågan intresserar IMM och den intresserar FAR:s alla medlemmar.

Seminariet modereras av Carl Göransson, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Carl frågar ut Tomas Algotsson, Skatteverkets expert i frågan. Kommenterar gör Ulrika Gustafsson-Myslinski, Stockholms universitet, Ulrika Hansson, Bankföreningen, Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv, Patrick Krassén, Företagarna, Peter Lindstrand, PwC och Natalie Phalen, IMM.
Även detta högaktuellt och högintressant!

Väl mött i Almedalen för er som är där! Till övriga så kommer sammanfattande bloggar under veckan.

Vill kort nämna några av medlemmarnas seminarier inom skatteområdet, med risk för att missa något. På tisdagen kör PwC sin sedvanliga skatteförmiddag. Först även de om modellen för en ny skattereform och därefter om civilsamhället och skatter. På onsdagen håller man ett seminarium om impact investing, hållbara investeringar som gör skillnad, delvis med skatteinnehåll. KPMG håller på tisdag förmiddag ett rundabordssamtal om skatter och hållbarhet.

Kul att se att branschen bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att utveckla skattefrågorna i takt med tiden!

Följ FAR i Almedalen i sociala medier #farialmedalen. Välkomna!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg