2019-02-21

Skatterådgivningen skiftar karaktär

Häromdagen var jag på ett möte med CSR Sweden, (Corporate Social Responsibility), som nu bildat en skattegrupp kring hållbarhetsfrågor.

I förra veckan var jag i Bryssel lyssnade på GRIs (Global Reporting Initiative) förslag till rekommendation till innehåll i skatteinformation i hållbarhetsredovisningar. Samtidigt har en remiss landat på FAR:s bord om uppgiftsskyldighet till Skatteverket för skatterådgivare kring "skattearrangemang". Inte mindre än 165 000 informationsupplysningar väntas, grovt uppskattat av utredaren, lämnas in årligen av 15 000 rådgivare efter att reglerna trätt i kraft 1 juli 2020. Om hela paketet införs. https://lagen.nu/sou/2018:91.

Den röda tråden i detta? Den uppmärksamme har redan noterat den. Skatterådgivare blir snabbt mer granskare än rådgivare.

Det kan vara så att intresset för rådgivning till kunder också minskar om anmälan samtidigt ska göras till Skatteverket så fort rådet, "skattearrangemanget", ger en skattefördel. Det är principen i utredningsförslaget. Sedan får vi se vilka begränsningar som görs i en kommande proposition och i ställningstaganden från Skatteverket. Även om inhemska transaktioner undantas från rapporteringsplikten väntas knappt hälften av de 165 000 upplysningarna ändå behöva lämnas. Visst, mera jobb i den delen men samtidigt kanske färre kunder och färre skattefrågor. Det tror i vart fall utredaren. Men inte osannolikt. " - Också ska vi sända en kopia på detta till Skatteverket med upplysning om vilket företag och ägare det gäller och hur stora skattefördelarna är..."

Samtidigt är det alltså ett massivt tryck just nu på ökad hållbarhetsredovisning, även kring skattefrågor. Dessa vindar syresätts av arbetet med BEPS, (Base Erosion and Profit Shifting) inom OECD och EU. Även Revisorsinspektionen i Sverige vill att fler företag än idag ska omfattas av krav på hållbarhetsredovisning. Idag är dessa färre än i andra länder. Indirekt ökar därmed även trycket på redovisning av all info om företags skattedispositioner och underlagen för dessa. Så även i Sverige.

Hur ska en hållbarhetsredovisning av skattefrågor se ut? Några krav i lag finns inte. Men det är här tempot ökat dramatiskt senaste året. Nu finns ett antal ideella organisationer som ligger i startgroparna att ta fram underlag för sådan redovisning. Vissa är redan klara. FAR:s uppfattning är kort att skatt ska betalas enligt lag. Däremot har även skatt blivit en hållbarhetsfråga för företag.

Följande är några exempel på initiativ.

The Fair Tax Mark. En organisation i UK som tagit fram underlag för såväl internationella företag och mindre bolag i UK, https://fairtaxmark.net/what-is-it/. Enkelt uttryckt så nyckelhålsmärker man företag ur ett skatteperspektiv. För det tar man givetvis betalt av företaget. Nyckelhålsmärkningen verkar vara främst för mindre företag. Internationella företag lämnar ut, enkelt uttryckt ut, offentliga och nyanserade country by country rapporter som är helt transparenta.

I Sverige ligger man vid Lunds Universitet i startgroparna för att ta fram en svensk variant av denna klassificering. "Juste skatt" kanske blir namnet? Efterfrågan kan finnas både från konsumenter men även vid offentliga upphandlingar och från fondförvaltare i anslutning till investeringar liksom från börser. Kanske även när företag anlitar underentreprenörer.

The B Team Tax Initiative. Ett underlag framtaget av företag själva utifrån ett långsiktigt affärsmässigt perspektiv. http://www.bteam.org/announcements/responsibletax-2/. Jag har tidigare bloggat om detta. Karin Apelman och jag har också haft en artikel i Dagens Industri som fått stor uppmärksamhet och delvis brutit isen hållbarhetsfrågan inom skatt. https://www.di.se/debatt/skatt-ar-en-hallbarhetsfraga/. Personligen tilltalas jag av denna då den är framtagen av företagen själva, utgår från ett affärsmässigt perspektiv och givetvis är frivillig. Invändningen jag stött på från intressenthåll är, hur ska infon kunna tolkas? Ställ en fråga till företaget! Svårare behöver det inte vara.

Det är just i detta som utmaningen och nya affärsmöjligheter ligger framöver!

GRI, Global Reporting Initiative. Denna organisation tar fram redovisningsstandards inom flertalet områden där hållbarhetsredovisning efterfrågas. Just nu har de ett förslag om skatter ute på remiss till intressenter. FAR var med på ett telefonmöte i veckan. https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Draft-standard-tax-and-payments-to-government-public-comment-2018.aspx. Den som går in och tittar på utkastet kring vilka uppgifter som ska lämnas märker att det närmast är en lavin av information som kommer att skölja över läsaren. Ska dessa tolkas korrekt krävs skatteexpertis. Annars blir det bara populism av detta som kan fungera i media, men inte håller längre än så.

Om info ska lämnas är en politisk fråga, men den info som lämnas måste vara tydlig, nyanserad och överblickbar så att den förstås korrekt.

CSR Europe. Även det i grunden en ideell organisation som erhåller offentligt stöd. I Sverige finns CSR Sweden som driver frågorna här. Även den organisationen har nu tagit fram underlag för att visa hur hållbarhetsredovisning inom skatt kan och bör ske, detta utifrån best practise. https://www.csreurope.org/new-blueprint-sustainability-tax#.XGg5FuhKg2w. Ett möte för att presentera denna hålls i Bryssel 21 mars för den intresserade.

Var allt detta landar får vi se liksom vilka krav som kommer att ställas i Sverige. Oavsett vad och hur, så ska den efterfrågade informationen tolkas och "översättas" så att den blir begriplig, liksom att förhållanden som kan sticka ut vid en första anblick behöver förklaras. Det är här vår yrkeskunskap kommer in. Betydelsen att vara av FAR Auktoriserad skatterådgivare kommer att bli än större i dessa sammanhang. Skillnaden mellan olika rapporteringsstandards kanske också behöver förklaras.

Parallellt med denna utveckling kommer FAR givetvis att arbeta stenhårt för att upplysningsskyldighet för skatterådgivare inte införs för inhemska transaktioner. Vi är inte övertygade om behovet. På den internationella scenen behöver kraven på i vilka lägen upplysning ska lämnas förtydligas. Denna del är ett EU – direktiv som Sverige måste införa. Markus Thaler och Magnus Larsson i Göteborg skriver remissvaret.

Även andra delar i BEPS – förslagen, så som fler generalklausuler i olika lägen, kan påverka rådgivningens omfattning. Osäkerheter ökar.

Som sagt de stora dragen i utvecklingen blir tydliga, mer complience och mindre rådgivning. Svart eller vitt kommer det självfallet inte att bli, men trenden med en förändring av vår roll är sannolik med de kraftiga vindar som blåser just nu. Starkare nere på den europeiska kontinenten än här uppe i norr.

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter