2019-12-10
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Krav på upplysningsskyldighet om skatteråd omfattar inte inhemska transaktioner

Konkret innebär det förslag som regeringen nu presenterat att 50 000 färre upplysningar behöver lämnas in och att knappt 20 000 rådgivare inte berörs jämfört med det utredningsförslag som tidigare presenterats. Det är resultatet av FAR:s och andras arbete med frågan hittills.

Finansdepartementets förslag att införliva EU:s direktiv om en tvingande informationsskyldighet till Skatteverket om så kallade skattearrangemang som ger en förmån är en stor framgång för FAR. Någon upplysningsskyldighet för inhemska transaktioner införs inte just nu. FAR har intensivt under ett år informerat om konsekvenserna av det utredningsförslag som först lades fram. Vi har tydligt pekat på konsekvenser för medlemmar, skatterådgivare och deras kunder.

Jag har arbetat med näringspolitik i olika former under 30 år. Detta är en av de största framgångar jag varit med om. Ibland måste man få säga även detta. Men jag trodde på utgången från dag ett! Det saknas helt enkelt idag ett behov att upplysa även om inhemska transaktioner. Så enkelt är det. Dagens Industri tackade nej till två debattartiklar, ”ni talar i egen sak”. Mediarådgivare sade, ”det där kan du glömma Hans Peter. Som man bäddar får man ligga. Ingen tycker synd om skatterådgivare”.

Men delsegern idag ger ändå en lätt bitter smak i munnen. Alltjämt beräknas knappt 100 000 upplysningar per år behöva lämnas in som rör gränsöverskridande transaktioner och knappt 4 000 rådgivare berörs, med betydande kostnad för kunden. Implementeras direktivet på samma sätt i till exempel Tyskland? I så fall är omkring en miljon upplysningar att vänta från dem som fyller andra länders datorer. Det förslag som Lagrådet nu ska lämna synpunkter på, innan det tas till riksdagen för beslut, är medvetet vagt utformat.

Upplysning måste lämnas om skattearrangemang som ger en skatteförmån. Vad skattearrangemang är definieras inte i lagtexten. Av kommentaren framgår, ungefär, att det ligger i sakens natur att det är alla råd som ger en förmån. I stället anges ett antal kännetecken för när upplysning ska lämnas. Även dessa är vaga och inte mycket att hålla sig i. Den som inte lämnar in en upplysning om transaktionen inom 30 dagar påförs en straffavgift. Även om dessa mildrats är de alltjämt dryga.

Invändningarna är alltjämt många, men därtill är Sverige nödd och tvunget när det gäller EU-direktivet.

För FAR:s del fortsätter nu arbetet med att visa att behovet av motsvarande inhemska regler alltjämt inte finns. I den gränsöverskridande delen försöker vi få Skatteverket att tratta ner lagstiftningen och minska omfattningen av den genom att peka på fler situationer där upplysningar inte behöver lämnas. Normalt är det departementets uppgift.

Men frågan kvarstår, accepterar Lagrådet som består av landets högsta jurister, denna nya typ av medvetet vag lagstiftning? I så fall är detta mot god svensk rättstradition. Just vagheten är ett uttryckligt medel att skrämma in upplysningar.

Just den övergripande frågan kommer FAR att fortsätta att adressera i en tid när svensk beskattning nu snabbt blir alltmer internationell.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg