2019-12-13
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

FAR om digitalisering och hållbarhet

I den här bloggen presenterar jag två rapporter från FAR:s medlemmar, rapporter som leder utvecklingen inom skatt på respektive område.

Den första rapporten presenterades häromdagen och rör digitaliseringen av företags, stora som små, redovisning av uppgiftslämnande kring skatter. Allt sker nu digitalt. Det är Jens Gullfeldt och Robin Moe på Deloitte som tillsammans med Svenskt Näringsliv i rapporten Trends in digital reporting – future developments of information transfer between businessess and governments pekar på trenden mot mer compliance även inom skatt. I Sverige gäller detta som exempel inlämnande av årsredovisning, bolagsdeklaration, moms, punktskatter, enskilda arbetsgivardeklarationer och nu senast uppgiftsskyldigheten för skattearrangemang utifrån DAC 6. Det som driver denna internationella utveckling är ambitionen att öka skatteintäkterna i många delar av världen, ofta från moms och andra konsumtionsskatter. Detta samtidigt som handeln blir alltmer global och nya tjänster utvecklas.

Författarna pekar på följande trender och utmaningar.

  • Allt större mängder uppgifter ska lämnas.
  • Tidsfristerna att lämna dessa blir allt kortare.
  • Låg nivå på samarbetet mellan svenska myndigheter.
  • Kulturskillnader mellan länder.

Detta medför,

  • Omfattande och frekventa ändringar av befintliga datasystem.
  • Ofta kort tid för företag att reagera och anpassa processer.
  • Osäkerhet kring vad nya regelverk innebär.

Rapporten reser hur många frågor som helst. Frågor vi inte kan ducka för. Läs den! På Svenskt Näringsliv är digitaliseringen en ny rättssäkerhetsfråga. Så sant! Algoritmer styr alltmer när det gäller kontroll av normer. Så även utformningen av desamma.

En egen slutsats, utan att vara negativ, är att det är lite Orwells 1984 över denna nya miljö. Alla myndigheter ser företaget i detalj och den som sticker ut blir föremål för kontroll. Även denna aspekt nämns i rapporten.

Den andra rapporten, Tax Transparency i Sverige 2018–2019, presenterades på FAR:s frukostseminarium om skatt som en ny hållbarhetsfråga för någon vecka sedan. Där visade David Perrone på KPMG att 73 procent av börsbolagen i Sverige är transparenta kring skatt. 52 procent av Large Cap-bolagen publicerar nu sin skattepolicy på hemsidan. 2016 var motsvarande siffra 14 procent. Tala om tydlig trend! Och detta utan svenska lagkrav kring frågan. Trenden är ökande även bland större privata bolag som inte är noterade. Utvecklingen drivs av investerare och utformning av ny internationell lagstiftning.

FAR syresätter utvecklingen mot en tydligare redovisning av skatt i företag och visar på nya modeller för detta, utan att förorda lagstiftning. Uppenbarligen ser nu allt fler företag att detta även är god marknadsföring av affären.

Den röda tråden i rapporterna? Kunder kommer att behöva mer hjälp av FAR:s medlemmar, såväl av skatterådgivare, revisorer som redovisningskonsulter. Trots syftet med digitalisering att förenkla för företag så ökar både volymerna i hanteringen av uppgifter samtidigt som datasystemen blir alltmer omfattande.

Som gammal stöt i gamet utmanar jag ständigt algoritmerna. Eller, det är nog snarare de som utmanar mig. Möjligen kompletterar vi varandra. Jag tror det!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg