2019-12-08
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Beskattning av ”digitala tjänster” – risk att företag lämnar både Sverige och EU

Fundamentala förändringar av bolagsbeskattningen stundar. Svenska bolag riskerar nu trippelbeskattning av bolagsvinster. Dagens bolagsskatt, en ny OECD-skatt på ”digitala tjänster” och nationella skatter på vissa digitala tjänster. Denna utveckling, som vi idag inte vet var den slutar, har hittills i Sverige flugit under radarn.

I en ny SNS-rapport om ”EU och svensk företagsbeskattning” är Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala Universitet glasklar. Den som läst rapporten, som ingår i SNS stora forskningsprojekt om skatter i en global miljö vilket FAR stöttar, kan inte längre säga att man inte förstått.

Men varför är det ingen debatt i Sverige? Det finns ingen att debattera mot! Vid det seminarium där rapporten föredömligt belystes var även parlamentariker från Skatteutskottet med, M, S och SD. Alla var eniga om att Sverige nu måste på alla sätt hävda sina intressen i förhandlingarna med OECD. Frågan måste drivas hårt in i kaklet. I vårt lilla land så backar nu alla gemensamt upp Finansdepartementet. Faktiskt kul att se!

Så vad är då ”digitala tjänster”? Vilka bolag drabbas? Om någon trodde att skatten ska tas ut bara av GAFA-företagen, Google, Apple, Facebook och Amazon, så trodde hen fel.

Dahlberg har ingående gått igenom OECD:s arbete på området. Internet of things, digitala valutor, ny robotteknik som styrs av mjukvara och molntjänster, utveckling av tredimensionell tillverkning i form av 3D-printing och tjänster i delningsekonomin. Denna nya skattefråga omfattar i stort sett alla företag. I någon mening har hela ekonomin blivit digital, konstaterar Dahlberg klarsynt. Vissa delar givetvis mer än andra, men vi talar inte om en artskillnad utan om en gradskillnad. All affärsverksamhet idag använder sig av datorer, smarta telefoner programvara och internet, erinrar han.

I början av 2020 vill OECD ha en ny beskattningsmodell på plats. Denna kommer att utgå från att det är användarna som skapar bolagens vinster och värde. Dagens armlängdsprincip anses inte anpassad för att kunna beakta det relevanta beskattningsunderlaget. På kontinenten pekar många på den som en gammal kvarleva från förra seklet. Debatten är en annan än i Sverige. Därför utformas inom EU och OECD en ny skattebas baserad på konsumtion, inte FoU, investeringar i nya projekt, förluster i projekt som inte flyger, m.m. Viss hänsyn tas dessa grundläggande faktorer, men hittills alltför begränsad. Därför riskerar Sverige att dra ett av de kortaste stråna i OECD-skatten. Värderingen av olika tillgångar kommer att vara IFRS-baserad. Här kommer FAR att bidra med ingående kunskap att visa på hur skatten kan variera beroende på hur marknadsvärden snabbt kan ändras. Lätt avskräckande och mycket rättsosäkert!

Samma dag som SNS presenterade rapporten meddelade Tjeckien att man beslutat införa en omsättningsbaserad skatt på 7 procent på vissa digitala tjänster. Frankrike införde en skatt på lägre nivå 1 juli, liksom Italien. UK är på väg tillsammans med flera andra EU-länder. USA har som bekant direkt svarat med nya tullar på vin m.m. Någon som tror att dessa nationella skatter tas bort när OECD kommer med sin skatt? Om man får ihop det och lyckas lägga fram ett förslag, vill säga. Många verkar dock räkna med det. Det är stalltipset just nu.

Så vad kan Sverige nu göra? Självfallet förhandla in i kaklet, vilket jag uppfattar att vi gör med de resurser vi har. Både för att få med ”ingenjören” i skattebasen och minska omfattningen av OECD:s förslag. Och om vi inte är nöjda? Måste vi acceptera skatten?

Formellt sett nej, som jag förstått det. Vi kan låta bli att skriva under OECD:s nya modellavtal för beskattning mellan länder där den nya skatten kommer att införas. Men i praktiken, i det internationella umgänget? Här kan det finnas olika uppfattningar.

Det kan också bli så att OECD inte når fram till ett förslag. EU får då tillbaka frågan. Då kommer man att på olika sätt söka runda den nationella vetorätten i skattefrågor. Sådana möjligheter finns.

Vilken har FAR:s uppfattning varit hittills? Det är pest och kolera. Vi har hittills sagt att OECD:s modell bör droppas och att länder som vill beskatta GAFA-bolagen och andra företag får göra det om de vill. Men då får svenska bolag 10 till 20 nationella skatter att hålla reda på. Förutom motsvarande skatter utanför EU. Inte heller det är bra.

SNS kommer senare med en rapport, inom ramen för projektet om utformningen av en ny svensk skattereform, som bara fokuserar på beskattning av digitala tjänster. I Norge utreds frågan. Till dess vi förstår mer i denna nya sköna värld bör Sverige skjuta frågan framför sig. Värdet av goda råd från FAR:s medlemmar ökar samtidigt i alla scenarios.

Men grundfrågan kvarstår, hur klarar sig mindre innovativa länder i en större och mer ekonomiskt gemensam värld? När det gäller att avgöra vad som är hönan och ägget bestämmer den starkaste. Just därför måste vi vara vassast!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg