2018-10-17

Born Globals – vad kan FAR bidra med?

”Sverige är en start-up-nation, men ingen scale-up-nation”. Det var slutsatsen på ett seminarium som stiftelsen Entreprenörskapsforum ordnade tisdagen 16 oktober med rubriken, Born Globals. Kan en snabb internationalisering bidra till att skala upp svenska företag? De svenska tech-företagen, och andra nystartade företag, lyfter inte så som man skulle kunna förvänta med ökad globalisering, minskade handelshinder, tekniska framsteg, ökad konkurrens och specialisering.

Med born globals avses företag som inom två till tre år har en exportandel på minst 25 procent. Dessa har inte ökat i antal i Sverige under senare år.

Författarna Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin pekade på att såväl tillväxtambitioner som internationaliseringsgrad är relativt låg bland svenska unga och nystartade företag. Samtidigt köps många företag upp tidigt och utvecklas vidare utomlands.

Vilka policyförslag har författarna för att öka ambitionen hos våra unga tillväxthopp?

  • Generellt goda entreprenörsförutsättningar.
  • Lättare att få relevant info om utlandsmarknader.
  • Starkare finansiering för att snabbare kunna lägga i en högre växel.
  • Få in mer kompetens i bolagen,
  • Optionsbeskattning måste fungera liksom att erfarna styrelseledamöter kan ta arvodet i egna bolag.

Hur kan FAR bidra när det gäller Born Globals? 

  • Vi driver aktivt att Sverige behöver en ny entreprenörsvänlig skattereform.
  • Optionsfrågan måste lösas omgående i stället för att dras i långbänk.
  • Vi har även pekat på att beskattningen av utländska experter bör sänkas.

I alla sammanhang framhåller vi värdet för företag och ägare, av en revision som även är framåtblickande och som har fokus på finansiering, vilket är en nyckelfråga för dessa unga företag.

Det är om Sveriges välfärd under kommande år som detta handlar. Våra entrepreneuriella spjutspetsar! 

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter