2024-02-21
FAR-bloggen

Är företagets skattepolicy hållbar? Grön, gul eller röd?

Hur vet ett företag att rutiner och skattepolicyn är hållbar? Hur vet vd och styrelse det, när frågan rent praktiskt hanteras längre ner i organisationen?

Kan företaget stå för sina skatter när det gäller betalningar, policy och transparens?

På den frågan vill såväl företag som företagens Auktoriserad Skatterådgivare FAR, skattechefer och controller, ekonomichefer och finanschefer svara ja.  Och gärna lägga till: ”Självklart!” ”

Tål skattehanteringen en granskning?

Men, hur vet rådgivare och företag att koncernens hantering av och syn på skatter är up-to-date, tål dagens ljus och också tål att granskas? Skatteverket gör i princip inga revisioner, det är bara vissa riskbranscher som revideras med ojämna mellanrum. Att inget brunt kuvert kommer från Skatteverket är därför inget kvitto på att allting är bra, även om många fortfarande vill tro det.

För några år sedan var det stort fokus på företags aggressiva skatteplanering i media. Flera företag bojkottades av konsumenter och civilsamhället reagerade också hårt på att företag inte betalade sina skatter. ”Just pay your fucking taxes”, hörde jag vid ett tillfälle en holländsk professor närmast skrika.

Aggressiv skatteplanering inte lönsam

Den negativa bilden i media kostade ofta mer än företaget tjänade på att vara alltför smart. Politiken reagerade och fler regler infördes, vilket i sin tur ökade företagens kostnader. Pressen på skattemyndigheter att kontrollera de större bolagen ökade också. Katten på råttan, råttan på repet…

Nu är det lite lugnare och allt fler företag inser att det inte är genom aggressiv skatteplanering de tjänar pengar. Tvärtom, är den bild som nu tonar fram!

I takt med att lagstiftningen skärps såväl internationellt som i Sverige har företag generellt sett ändrat sitt beteende. Dessutom har bolagsskatterna sänkts, vilket innebär att aggressiv planering blir mindre lönsam i det korta perspektivet.

Skattefrågor en del av hållbarhetsredovisningen

Trots detta är frågan om aggressiv skatteplanering fortfarande högt upp på många politiska agendor – i Sverige, inom EU, OECD och nu senast i FN. Skattefrågor gör också intåg i EU:s nya CSRD-direktiv om hållbarhetsredovisning, med successivt skärpta krav från 2025. Skatt ses som en hållbarhetsfråga för företagets ledning i förhållande till samhälle, investerare, banker, pensionsfonder och andra intressenter.

Men hur vet man som företag att man har rutiner och en skattepolicy som håller? Hur vet vd och styrelse det, när frågan rent praktiskt hanteras längre ner i organisationen?

Testa hur skattehanteringen ligger till ur ett hållbarhetsperspektiv

För att ta frågan om skatter och hållbarhet ur ett samhälls- och intressentperspektiv ett steg längre har FAR tillsammans med de större medlemsbyråerna tagit fram ett självskattningstest där företag får beskriva sin skattehantering ur ett nytt hållbarhetsperspektiv.

Självskattningstestet är byggt kring fyra övergripande frågor:

  • Företagets syn på skatter
  • Beslut och ansvar i skattefrågor
  • Kommunikationen med intressenter kring skatter och företagets skattepolicy
  • Öppenhet och transparens i skattefrågor

Inom varje område ställs ett antal frågor om företagets rutiner och syn på skatter, till exempel om skattepolicy, "lik i garderoben" och ansvarsfördelning. Svaren sammanställs och redovisas i form av ett trafikljus, grönt, gult eller rött, för varje område med kommentarer och förslag på eventuella förbättringar. Dessutom får företaget ett sammantaget resultat, där alla delar vägs in. 

Resultatet och de kommentarer och förslag på åtgärder som följer kan sedan diskuteras vidare tillsammans med skatterådgivare och revisor. Självskattningstestet ligger öppet på FAR:s hemsida, far.se/sjalvskattningstest.

Rätt skatt en del av varje företags affärsmodell

FAR:s nya självskattningstest inom skatter och hållbarhet kan göras av rådgivare tillsammans med kund, eller av någon på företaget som underlag för senare dialog och rådgivning. Testet passar också utmärkt som en del i en due diligence vid köp och försäljningar av bolag eller som en del i företagets interna bolagsstyrning.

Att säkerställa att företag gör rätt, att rätt skatter betalas, är 2024 en del i varje företags affärsmodell. Gör FAR:s självskattningstest inom hållbarhet och skatter!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen