2023-09-18
FAR-bloggen

Skatterådgivare FAR eftertraktade experter i utredningar

FAR medverkar just nu med auktoriserade skatterådgivare som experter i tre statliga utredningar. Det är fler än vid någon tidpunkt tidigare och ett kvitto på FAR:s ställning och den kompetens som titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR står för.

Genom att sitta med i utredningar inom finansdepartementet har FAR möjlighet att framföra synpunkter och erfarenheter i ett tidigt skede när aktuella frågor utreds. Vår roll är att framföra synpunkter så att nya skatteregler blir lätta att förstå och tillämpa, samtidigt som de är väl anpassade till verksamheten i företag och hos ägare.

Expertrollen är en viktig del i FAR:s övergripande påverkansarbete för en väl fungerande ekonomi i företagen. Konkret samhällsnytta, helt enkelt! De senaste åren har FAR satsat på ökad omvärldsbevakning, särskilt internationellt, då allt fler nya regler styrs av utvecklingen inom EU och OECD. Det är detta som nu uppmärksammas och ger resultat.

Översyn av avdraget för FoU-kostnader

Den senaste utredningen där FAR medverkar som expert är översynen av avdraget för FoU-kostnader mot arbetsgivaravgiften i företag, en nedsättning av arbetsgivaravgiften för anställda som arbetar med forskning och utveckling i företagen. Samtidigt som satsningar på FoU är en snabbt ökande internationell konkurrensfråga fungerar nuvarande avdrag dåligt i Sverige. Reglerna behöver inte bara tydliggöras utan är också i behov av en allmän översyn, vilket FAR framfört i ett remissvar på den senaste ändringen av reglerna. En sådan allmän översyn i syfte att förstärka incitamenten för FoU i företag ska nu också göras efter att frågan drivits hårt från flera håll.

Detta är en mycket viktig framtidsfråga för svenskt näringsliv. FAR representeras i utredningen av Peter Nilsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på KPMG och även professor i Lund.

Avdrag för kostnadsräntor i aktiebolag

Den mest internationellt orienterade utredningen som FAR sitter med i just nu är den om avdrag för kostnadsräntor i aktiebolag. Här finns begränsningar i nuvarande regler som är både snäva och svåra att förstå, vilket FAR löpande framfört i olika remissvar och i andra sammanhang. Uppdraget är dels att förtydliga reglerna, dels att även i viss utsträckning öka avdraget mot bolagsskatten. Utrymme finns i EU:s direktiv på området.

Utredningen har även tidigare tagit fram de svenska reglerna för att införa EU:s direktiv om en faktisk minimiskatt för aktiebolag i Sverige genom införande av en tilläggsskatt för bolag i koncerner som inte betalar minst 15 procent i skatt. Dessa regler införs nu för större bolag i Sverige den 1 januari 2024. FAR representeras i utredningen av Peter Lindstrand, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, tidigare delägare i PwC och nu konsult på FAR.

3:12-utredningen

Den bredaste, och kanske viktigaste, utredningen som FAR nu medverkar i är den så kallade 3:12-utredningen som ser över beskattningen av utdelning och kapitalvinster från fåmansföretag i syfte att förenkla och i viss mån förbättra dessa regler. Fåmansföretagsreglerna har ju varit en följetong i svensk företagsbeskattning sedan skattereformen 1990. Reglerna har utretts ett stort antal gånger och successivt blivit bättre för flertalet entreprenörer och ägare. Denna positiva utveckling har skett på bekostnad av att reglerna sammantaget blivit alltmer komplexa. Utredningen ska därför komma med förslag till förenklingar och samtidigt i viss mån förbättra dem. FAR representeras i utredningen av Catrin Åkerlund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton.

Ett erkännande av branschens djupa kunskap

En utredning kan se ut på olika sätt, men i allmänhet samlar en av finansdepartementet utsedd utredare några sakkunniga och ett antal experter från olika intressenter, ofta drygt fem personer, för att gå igenom en fråga utifrån de direktiv som departementet sätter upp som ram. En eller två sekreterare sammanställer sedan förslagen och motiverar dem. Därefter fortsätter lagstiftningsprocessen.

Att FAR:s experter efterfrågas i dessa utredningar ser jag som ett tydligt erkännande av branschens djupa kunskap och erfarenhet av hur väl regler förstås och kan tillämpas i praktiken inom företag och av ägare.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen