2023-03-23
FAR-bloggen

Hög yrkesetik inom skatt – en nyckel till nya kunder

Yrkesetik och rådgivarens förmåga att förstå och tillämpa det ökade inslaget av internationella regler i svensk lagstiftning blir allt viktigare för kunden. Den etiska kompass som ger Auktoriserade Skatterådgivare FAR ett försprång på marknaden behöver därför utvecklas och löpande kalibreras i takt med tiden.

Övertecknad. Väntelista. FAR:s nya kurs för Auktoriserade Skatterådgivare FAR ”Yrkesetik – fördjupning och erfarenhetsutbyte” fulltecknades snabbt. Inriktningen mot ansvar och etik är mer aktuell än någonsin. Kursen möter en efterfrågan i en tid när fokus har flyttats från aggressiv skatteplanering till regelefterlevnad, i såväl stora som små företag. Likafullt vill kunderna att rätt skatt ska betalas och ingen vill bli omskriven i media eller få ett brev från Skatteverket. I takt med detta utvecklas rådgivarrollen och blir än mer sofistikerad.

Etisk kompass ger försprång

Det som gör den nya kursen särskilt intressant och aktuell är det snabbt ökande inslaget av internationella regler som införs  i Sverige. Inte sällan är dessa regler mer vaga och inte lika precisa, av naturliga skäl, som rent inhemska regler. Internationella regler är svårare att tolka i början innan de ”satt sig”. Därför blir etiken och förmågan hos rådgivaren att i grunden förstå och tillämpa dem allt viktigare för kunden. Den etiska kompass som ger Auktoriserade Skatterådgivare FAR ett försprång på marknaden behöver därför utvecklas och löpande kalibreras i takt med tiden.

Ny praxis inom rådgivaransvaret

Så vad innehåller då en fördjupningskurs i yrkesetik av detta slag? Inga materiella skatteregler. Däremot ny praxis inom rådgivaransvar, en genomgång av det yrkesetiska regelverket för skatterådgivare, genomgång av både IESBA:s etikkod och den svenska koden tillsammans med en framtidsspaning och diskussion kring olika praktiska situationer.

Reglering av aggressiv skatteplanering

Framtidsspaningen är särskilt intressant. I skrivande stund finns ett förslag om att införa ett särskilt kapitel i IESBA:s etikkod som uttryckligen reglerar så kallad aggressiv skatteplanering inom revisions- och rådgivningsbranschen. Bedömningen är att Auktoriserade Skatterådgivare FAR i stort sett redan i dag möter dessa högre krav som, när de antas, gör viss rådgivning uttryckligen otillåten för personer verksamma inom IESBA:s medlemsorganisationer. Ökade krav på dokumentation i vissa fall kan tillkomma. Bakgrunden till det föreslagna kapitlet är de uppgifter som framkommit i bland annat Pandora Papers och Lux Leaks under senare år. I Sverige har vi ju dessutom sedan länge en lag mot skatteflykt som syftar till att dra en gräns på detta område.

Förslag mot aggressiv skatteplanering

Flera EU-parlamentariker har reagerat på dessa avslöjanden med ”never again”. EU-kommissionen förbereder därför ett utkast till ett direktiv som väntas antingen förbjuda vad som anses som aggressiv skatteplanering eller reglera och registrera alla personer som ger råd kring skatter. Ett utkast till detta så kallade SAFE direktiv presenteras 7 juni i år. Detta kommer att bli en stor fråga under hösten, inte bara för auktoriserade skatterådgivare, utan även för revisorer och redovisningskonsulter. FAR följer därför noga vad som händer inom IESBA och med SAFE. Vi arbetar både genom löpande muntliga dialoger och genom skriftliga synpunkter under tiden som förslagen arbetas fram. Jag återkommer till detta i kommande bloggar.

Ökat intresse för att bli Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Att intresset för kursen ”Yrkesetik – fördjupning och erfarenhetsutbyte”, som i dag är frivillig för Auktoriserade Skatterådgivare FAR, är så stort är mycket glädjande. Den hölls av Elisabeth Granhage, EY, och Uwe Scheele, Grant Thornton. Gästföreläsare var Carl Svernlöv från Baker McKenzie. Det är också glädjande att intresset för att bli auktoriserad skatterådgivare är så stort. Under 2021 och 2022 auktoriserades cirka 40 personer och blev medlemmar i FAR, vilket motsvarar cirka 10 procent nya medlemmar inom skatt per år. Detta efter att ha genomgått grundkursen och avlagt prov. Trenden fortsätter under 2023. Kul! För yngre gör etiken rådgivarrollen än mer intressant samtidigt som etik nu de facto utgör en allt större affärsmöjlighet.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen