2023-05-15
FAR-bloggen

FAR påverkar framtida hållbarhetsrapportering

Genom att delta i Accountancy Europes arbete med remisser om hållbarhetsrapportering har vi på FAR möjlighet att påverka.

Arbetet som görs av medlemmar inom Accountancy Europe hanteras huvudsakligen digitalt, men en gång per år har vi förmånen att träffas fysiskt i Bryssel. Det är då vi får möjlighet att träffa och samtala med våra branschkollegor från olika delar av Europa. Dessa samtal visar på gemensamma utmaningar och ger oss bättre möjligheter att utveckla våra tankar och funderingar.

På vårt senaste möte nu i maj skulle vi haft gruppens arbete med remissvar på standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS) till EU-kommissionen på agendan. Men efter Ursula von der Leyens tal i mars och kommissionsledamot McGuinness' anförande, som gick ut på att effektivisera alla EU-rapporteringskrav genom att minska dem med 25 procent, har standarderna gått tillbaka till kommissionen på en internremiss.

Tydliga budskap till kommissionen

Trots en viss osäkerhet om när vi kan förvänta oss att standarderna kommer ut på remiss tror gruppen att tidplanen för CSRD kommer att hålla. För närvarande fokuserar vi på att formulera ett remissvar med ett kärnfullt budskap till kommissionen. En mer detaljerad sammanfattning av gruppens kommentarer på de senaste utkasten till standarder som EFRAG överlämnat till kommissionen kommer dock att finnas tillgänglig för allmänheten i en särskild publikation. Vi vill se till att våra åsikter och erfarenheter tas i beaktande i arbetet med att utforma standarderna för hållbarhetsrapportering.

ISSB fokuserar på klimatrapportering

Under vårt möte hade vi också äran att ha styrelseledamöter och teknisk personal från International Sustainability Standards Board (ISSB) och European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) som gäster. De delade med sig av uppdateringar om arbetet med att fastställa standarder inom sina respektive områden. ISSBs målsättning är att publicera sina  i juni, den generella standarden  (S1) samt klimatstandarden (S2). En intressant punkt är att de först kommer att fokusera på klimatrapporteringen, vilket ger företagen mer tid att anpassa sig och kartlägga sina värdekedjor. Detta är en klok strategi för att underlätta implementeringen av standarderna och hjälpa företagen att gradvis utveckla sin rapportering på klimatområdet.

Genom att besvara ISSBs pågående agendakonsultation, som sätter inriktningen för arbetet de kommande två åren, kan branschen ge värdefull input för att ISSB kan forma och stärka den globala baslinjen för hållbarhetsrapportering. Detta är av yttersta intresse för de företag som verkar på den globala marknaden behöver rapportera enligt flera ramverk till olika intressenter.

Behovet av en standard för mindre företag allt tydligare

EFRAG arbetar också intensivt med vägledning för att underlätta implementeringen av de första standarderna i ESRS, men de arbetar också med att utveckla en standard för hållbarhetsrapportering för listade SME-företag. Erfarenheter från andra länder i Europa visar att stora företag nu börjar ställa krav på att SME-företag ska rapportera hur hållbara de är på vagt definierade grunder, vilket utmanar företag och revisorer som saknar en tydlig standard att följa. Det blir allt tydligare att behovet av en standard för mindre företag som matchar de stora företagens behov är viktigt.

Dessa dagar i Bryssel har gett oss på FAR möjlighet att delta i diskussioner och påverka riktningen för hållbarhetsrapportering inom EU och globalt. Trots de utmaningar och frågetecken som har uppstått under processen är jag övertygad om att FAR, tillsammans med våra branschkollegor, kan fortsätta att arbeta för att skapa en stark och enhetlig ram för hållbarhetsrapportering.

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om hållbarhetsfrågor kopplade till revision och om aktuella revisionsfrågor. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

sara.lissdaniels@far.se
08 402 75 10

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen