2023-05-26
FAR-bloggen

Nytt implementeringsråd: Följ eller förklara!

Omfattande regler tynger både rådgivare och företag. Blir reglerna för många och för komplexa påverkas även rättssäkerheten.

Med ett stort antal allmänt hållna direktiv från EU både inom skatt och redovisning ökar utmaningarna. Ett av FAR:s prioriterade områden är därför den ökande regelbörda som revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare har att hantera.

Hur jobbar Danmark med implementering?

Just nu pågår ett arbete inom regeringen med riktlinjerna för det implementeringsråd som aviserades i höstbudgeten. Ett förslag väntas under 2023. Mot den bakgrunden hölls nyligen ett seminarium i riksdagen om hur man arbetar med implementering i Danmark, inom det danska ”Näringslivets EU- och regelforum”. Jag var inbjuden som ledamot i det svenska Regelrådet.

Efter seminariet hölls en utfrågning på Svenskt Näringsliv och en diskussion i Regelrådet. Rådet bedömer de konsekvensanalyser för företag som numera måste göras innan regler och föreskrifter införs. Så även av regler som kommer från EU. I det senare fallet görs dock sällan några konsekvensanalyser för svenska företag.

Danska implementeringsrådets uppgifter

Kortfattat är uppgifterna för det danska implementeringsrådet följande.

  • Enklare regler är att föredra.
  • Hur implementeras EU-regler på ett smart sätt så att de fungerar i praktiken? Ambitionen är att få Danmark att komma in tidigt i processerna i Bryssel.
  • Motverka överimplementering av direktiv.
  • Rådet lämnar samtidigt förslag på förenklingar av befintliga regler.
  • Rådet lämnar förslag en gång per månad till politiken som sedan instruerar sina myndigheter. Politiken tar ledarskapet. Man söker ta bort ideologi ur sina förslag och synpunkter.
  • Rådet bedriver ingen politik eller lobbying. Man söker få konsensus bakom slutsatser och ställningstaganden.
  • Rådet mäter även företagens totala fullgörandekostnader, det vill säga alla administrativa kostnader inklusive datasystem med mera.
  • Devisen är, ”Följ eller förklara!”.  Politiken ska stå för det som införs!

Det danska implementeringsrådet gör dock inga konsekvensanalyser av regler ur olika avseenden, vilket det svenska Regelrådet gör. Om detta finns dock starka önskemål.

Ett svenskt implementeringsråd

Kritiken mot det svenska Regelrådet ventilerades också under seminariet i riksdagen. En ledamot i näringsutskottet menade att utskottet får utvärderingarna för sent, ”man kan inte göra något”. I viss mån kan därmed sägas att lagstiftaren har flyttat ut till Bryssel när det gäller konsekvensanalyser av EU-direktiv. En finsk forskare som studerat den svenska modellen för införande av direktiv menade att Sverige måste ställa högre krav och även ta konsekvenser, ”något mycket osvenskt”. Vidare efterlystes en bredare cost-benefit analys för svenska företag av de förslag som EU arbetar med.

Goda förutsättningar för ett svenskt implementeringsråd att göra skillnad

Den modell för det nya svenska implementeringsrådet som efterlystes av många var ett råd som har både det danska implementeringsrådets uppgifter och roll i kombination med de uppgifter som det svenska Regelrådet har. Med därtill förstärkt närvaro i olika instanser kring nya regler inom EU och att konsekvensanalyser kommer in tidigare i lagstiftningsprocessen, finns goda förutsättningar för att ett svenskt implementeringsråd kan göra skillnad.

Kanske kommer svaret i höstens budgetproposition. FAR fortsätter att bidra med synpunkter och följer regeringens arbete med stort intresse.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen