2023-08-28
FAR-bloggen

Nytt seminarium på FAR-dagen: Hållbarhet är dagens viktigaste skattefråga!

Programmet för FAR-dagen den 21 september har utökats med ett skatteseminarium där vi diskuterar den senaste utvecklingen inom skatterådgivning. Du får också en första visning av det självskattningstest som FAR utvecklat för att underlätta såväl företagens hållbarhetsarbete i skattefrågor som rådgivarens roll.

Redovisning av företagens hållbarhet, ur olika perspektiv, är den senaste stora frågan inom vår bransch. EU har under 2023 kommit med flera nya riktlinjer som ska fyllas med konkret innehåll och information. De nya direktiven berör formellt de största företagen, men mindre och medelstora företag som underleverantörer och samarbetspartners väntas snabbt behöva följa efter. Hållbarhet beskrivs av många som en ny tillväxtmotor för branschen. Så även inom skatt och för Auktoriserade Skatterådgivare FAR.

Hållbarhet på FAR-dagen

FAR:s jubileumsdag den 21 september, när föreningen FAR firar 100 år, kommer bland annat att ha fokus på hållbarhet. Ämnet ramas in med en ekonomisk framtidsspaning av Dagens Industris alltid lika pedagogiskt underhållande, skarpe och tankeväckande krönikör Henrik Mitelman. Den likaså briljante historikern och tidigare medarbetaren på finansdepartementet Gunnar Wetterberg sätter avslutningsvis in hållbarhet och FAR:s andra fokusfrågor i en bredare kontext.

Hur företag ser på skatter är en del av denna större kontext i dagens samhälle. Det är en snabbt växande geopolitisk fråga internationellt. Seminariet ”Att gå från ord till handling – hur blir hållbarhet verklighet?” med Rebecka Carlsson sätter initialt in hållbarhet i ett konkret bransch- och företagsperspektiv.

Men skatter då?

Skatt som hållbarhetsfråga för rådgivare? I ett extrainsatt seminarium under dagen kommer den senaste utvecklingen inom skatterådgivning att belysas och diskuteras. Nu finns ett ökat fokus hos de större internationella bolagen på regelefterlevnad och att betala rätt skatt i de länder de är verksamma i. Olika intressenter kräver också en ökad tydlighet och transparens kring de skatter som bolagen betalar. Denna utveckling är en del av det hållbarhetsfokus vi nu ser i samhället. Att söka undvika att betala skatter är inte längre acceptabelt. Hur påverkar detta rådgivningen från auktoriserade skatterådgivare och vilka nya affärsmöjligheter innebär denna samhällsutveckling?

Skatteseminariet leds av Jens Gullfeldt, Deloitte och primusmotor i FAR:s arbetsgrupp för hållbarhet i skattefrågor, och Peter Lindstrand, skattekonsult hos FAR och tidigare partner på PwC. Innehållet kopplar även an till hur revisorer bör tänka för att stämma av att bolag betalar rätt skatt i den nya internationella miljö som nu snabbt utvecklas.

Nytt självskattningstest

Compliance, regelefterlevnad, är alltså en snabbt växande marknad för auktoriserade skatterådgivare just nu. Marknaden växer i takt med att antalet internationella regelsystem ökar, vilket även påverkar rent inhemska bolag. Moms och energi/miljö är andra områden med ökad komplexitet som måste hanteras rätt. Inte heller i styrelserummen vill man ha några skandaler; det kostar mer än en intjänad skattekrona smakar. Media, civilsamhälle och konsumenter, liksom politiken, är också mer uppmärksamma på olika former av aggressiv skatteplanering. Detta påverkar i ökande grad företagets affär.

För att möta företags ökade efterfrågan på rådgivning kring compliance, regelefterlevnad, har FAR utvecklat ett digitalt ”självskattningstest” kring skatt och hållbarhet. Testet, som lanseras i höst, ska ge företag och koncerner en inblick i det egna hållbarhetsarbetet, när det gäller hur man ser på och hanterar skattefrågor.

Testet är också en bra bas för diskussionerna med företagets skatterådgivare. Vad gör företaget bra och vad kan förbättras i olika delar? Utfallen rött, gult eller grönt indikerar mognadsgrad och visar på förbättringsmöjligheter.

På seminariet presenteras testet för första gången publikt. I höst kommer det att finnas på FAR:s webbplats, tillgängligt för och företag och rådgivare.

Väl mött i Munchenbryggeriet i Stockholm,den 21 september!

Läs mer om FAR-dagen

På FAR-dagen välkomnar vi FAR:s medlemmar och externa gäster. För anmälan, vänligen använd anmälningskoden i ditt personliga inbjudningsmejl. Har du frågor om, kontakta jubiléets projektassistent Jane Unger.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen