2022-09-20
FAR-bloggen

Vårens revisorsexamen - hur gick det?

Efter revisorsexamen hösten 2021 var många besvikna över resultatet, då andelen godkända tentander var det lägsta sedan 2014. Men om resultatet var sämre för alla grupper i höstas, så var det bättre för alla grupper våren 2022!

När resultatet från vårens revisorsexamen kom strax före semestrarna visade det sig att skrivande från alla byråsegment hade ett betydligt bättre resultat än vid höstens prov och att skillnaden i resultat inte väsentligt har förändrats mellan de olika storlekssegmenten på byråtillhörighet. Glädjande var också att de mindre byråerna har den högsta andelen godkända deltagare sedan våren 2015!

Omtentander inte förklaringen till bättre resultat

Vad gjorde då att fler klarade detta prov? Vi kan konstatera att det var en hög andel som skrev provet för andra gången och en betydligt större andel än i höstas. Det skulle kunna påvisa att det finns en positiv effekt av att skriva andra gången, då tentanden har en erfarenhet av hur provet är uppbyggt och hur svaren förväntas vara formulerade.

Andelen godkända våren 2022 är dock i nivå med våren 2021, då det var en ganska liten andel som skrev på nytt. Under åren har det visat sig att de som skriver om provet generellt har sju procent lägre resultat än de som skriver för första gången. Det gäller alla provtillfällen och så även vid detta tillfälle. Därmed finns inga bevis för att det var fler omtentander som höjde andelen godkända.

Högre poäng på rapporteringsfrågor

Poängfördelningen mellan olika områden var jämförbar med höstens prov, men deltagarna fick generellt högre poäng på frågorna. Det var denna gång ganska få tentander med låga poäng, de flesta var relativt nära godkänt och endast tio procent av de skrivande hade mer än tio poäng från godkänt resultat.

Det som kanske underlättade mest för flera tentander och för gruppen som helhet var rapporteringsfrågorna, som gav betydligt fler poäng i genomsnitt än vid de tidigare proven. Det fanns inte heller någon fråga inom moms den här gången, vilket är ett stort och svårt ämne att behärska för de flesta i branschen. Men provet bjöd däremot på särskilda utmaningar kring revisorns agerande kring incitamentsprogram och skatt.

När jag sökte svar till varför resultatet i höstas var så dåligt kunde jag inte se någon rimlig grund till att det skulle bero på sämre förberedda deltagare. Jag kan lika lite se något som underbygger att deltagarna skulle vara bättre förberedda denna gång.

89 skrev inte om provet

Det är glädjande att vi har fler revisorer med godkänd revisorsexamen. Men av de tentander som inte fick ett godkänt resultat i höstas var det 89 som inte skrev om provet nu på våren. Det innebär att vi nu i princip saknar cirka 40 revisorer, jämfört med om höstens prov inte haft en så hög svårighetsgrad att endast 40 procent klarade det.

Precis som i mitt blogginlägg om höstens revisorsexamen välkomnar jag det projekt som Revisorsinspektionen har initierat för att se över provets utformning och jag hoppas att det omfattar intryck från andra länder, där en revisors öde inte avgörs av ett provs svårighetsgrad. Det är något jag säkert får anledning att återkomma till i framtida blogginlägg.

Varför klarade så få revisorsexamen hösten 2021?

Robert Wennberg är produktchef och ansvarig för affärsområdet Kompetens på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om frågor kopplade till utbildning och kompetensutveckling. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

Mejla Robert Wennberg
telefon 08-506 112 06

 

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen