2022-09-21
FAR-bloggen

Skattevärlden samlades i Berlin

Finansdepartementet var där, Skatteverket var där och universiteten och företagen var där. Totalt samlades cirka 1 700 personer på International Fiscal Associations årliga skattekonferens i Berlin i september. Givetvis deltog också Auktoriserade Skatterådgivare FAR!

Varför? Lägesrapporter från EU och OECD lämnades i alla de stora och omvälvande skattefrågor som FAR nu arbetar med för att få nya regelverk tydliga och lätt tillämpbara. Därtill med kommentarer och inspel från företag och skattemyndigheter.

På agendan

  • Pillar 1, den så kallade nya digitala bolagsskatten som nu ska betalas av alla stora internationella koncerner, utöver dagens bolagsskatt och med annan beräkningsgrund. OECD beskrev hur skatten är tänkt att införas, samtidigt och i hela världen. Vilka länder som drar de kortaste stråna i beräkningen av den nya skatten redovisades också.
  • Pillar 2, den nya lägsta minimiskatten om 15 procent på bolagsvinster beräknade på ett visst sätt. Här har EU tagit fram ett förslag till hur dessa regler ska införas inom unionen. I Sverige arbetar en utredning med att implementera dessa. FAR är representerad i utredningen genom Peter Lindstrand. Förslaget är ännu inte i hamn och landar sannolikt hos Sverige när vi tar över ordförandeskapet i EU efter årsskiftet.
  • Big Data. Värden som skapas i databaser kring det som ibland kallas Internet of Things. Ofta olika användardata som säljs och sammanställs i nya databaser. Här vävs civilrätt, redovisning, värdering och skatterätt samman på ett helt nytt och delvis oreglerat sätt.
  • Bolagsbeskattning på företags- eller koncernnivå i internationella koncerner? Vad gäller i olika sammanhang, möjlighet att lämna koncernbidrag, vinstutjämna med mera. Viktiga frågor för ett litet exportberoende land som Sverige.
  • Hur påverkar internationella skatteregler, till exempel direktiv från EU, nationella skattesystem? Minst sagt aktuellt i Sverige!
  • Hur kan ny teknik och digitala lösningar användas inom beskattningen? Hur påverkas regler, bolag, rådgivare och skattemyndigheter?
  • Koldioxid och klimatskatter, skatters roll i klimatomställningen. En kritisk, men ytterst svår fråga som måste lösas.IFA/OECD. Senaste nytt inom global beskattning.
  • IFA/EU. Rapport från EU-kommissionen om de sex viktigaste frågorna som EU arbetar med just nu, och varför. Jag kommer inom kort att skriva en blogg om enbart detta seminarium.
  • Praktiska internationella momsfrågor.
  • Beskattning av förmögna privatpersoner som flyttar mellan länder. Denna så kallade exitbeskattning utreds just nu i Sverige.

Lägg därtill seminarier på olika advokatbyråer, bland annat om det ökande intresset för hållbarhetsredovisningar inom skatt. En fråga som FAR har högt på agendan.

Några besked?

Jag tror inte pillar 1 genomförs. USA är mellan raderna emot förslaget och europeiska storföretag vill inte ha den extra skatten.

Pillar 2. Den frågan fortsätter att dra ut på tiden. Efter pandemi, krig och nu även hög inflation stärks argumenten mot en skatt som i många fall höjer avkastningskraven på investeringar. Reglerna ökar därtill företagens regelbörda högst väsentligt, även om dessa inte är i skatteposition.

I övrigt stärktes jag i min uppfattning att svensk företagsbeskattning i allt högre grad påverkas av det som sker internationellt. Därför var det väldigt bra att cirka 50 svenskar deltog på plats och nätverkade. Dessa frågor är i många fall auktoriserade skatterådgivares vardag redan i dag och blir det i ännu högre grad i morgon!

Under Sveriges ordförandeskap första halvåret 2023 får Sverige bollen i flera av dessa frågor och har därmed möjlighet att vara med och styra och påverka var de landar. Spännande!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen