2022-01-11
FAR-bloggen

Därför är hållbarhet en het fråga för lönekonsulter

Lönekonsulterna har glödhet information, står det i en artikel i tidningen Balans nr 5/2021. Men vad innebär det?

Många förknippar fortfarande hållbarhet med miljö och klimat, men den sociala hållbarheten är också jätteviktig! Kraven ökar på företagen när det gäller socialt ansvar (social hållbarhet) och i de processerna finns ett stort behov av lönekonsultens kompetens och tjänster. Det kan vara statistik i form av friskvårdsförmåner, jämställdhet, vidareutbildning, övertid, personalomsättning, lönekartläggning – ja ni ser att listan går att göra lång.

Övertid och semesterlöneskuld viktiga hållblarhetsfrågor

När det gäller miljömässig hållbarhet kan det till exempel handla om resepolicy och personalförmåner och när det gäller ekonomisk hållbarhet information om övertid och semesterlöneskuld som hämtas från lönesystemen. Så visst sitter du som lönekonsult på glödhet information!

Lönekonsulten kan utmana

Den stora utmaningen är att sätta en etikett på detta – så att informationen används som hållbarhetsdata för företagen. I detta arbete kan du som lönekonsult verkligen göra skillnad för företagen.

Utmana dina kunder och ställ frågan, vad händer om personalen inte tar sin semester? Det kan innebära att man inte har tid för återhämtning och samtidigt bygger företaget upp en stor semesterlöneskuld. Det är varken socialt eller ekonomiskt hållbart.

Du som lönekonsult har även information om personalomsättning, både ny personal och personal som väljer att sluta, och kan i ett tidigt skede ge indikationer på om det är hög personalomsättning på företaget. Det är alltså mycket lönedata som går att omvandla till glödhet information.

Använd FN:s globala mål

Jag passar på att tipsa om FN:s globala mål för hållbar utveckling och att titta på de olika delmålen – där man har trattat ner det övergripande målet på 169 delmål. Varför inte fånga tillfället och ge råd till dina kunder om vilka delmål som kan passa just deras företag?

Nyttja lönedatan i hållbarhetsarbetet

Du som lönekonsult bidrar redan i dag till företagens hållbarhetsarbete genom att inte skriva ut lönespecifikationer – det gör också skillnad. Du ser även till att anställnings- och lönevillkor efterlevs. Du har dessutom kvalitet i dina leveranser. Och kvalitet är också en hållbarhetsfråga.

Nyttja lönedatan – och hjälp företagen att sätta en etikett på hållbarhetsarbetet. Du har stor möjlighet att göra skillnad, så var stolt över ditt jobb!

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen